jamk.fi
26.4.2016

Aktiivisuusreseptillä edistetään ikäihmisten kuntoutumista

Karstulan terveyskeskuksen vuodeosasto on uudistunut asiakaslähtöiseksi kuntoutusyksiköksi. Muutokset ovat osa Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen Kuntoutuspolku-pilottia. Pilotin tavoitteena on tukea entistä paremmin kotona tapahtuvaa lähi- ja arkikuntoutusta osana kuntoutusyksikön toimintaa sekä aktivoida kuntoutujia ja omaisia kuntoutuspolun toimijoina.

– Ikääntyneille asiakkaille ja omaisille tulee tarjota riittävästi tietoa siitä, miten oma aktiivisuus edistää arjessa selviytymistä. Konkreettisten ja mitattavien tavoitteiden asettaminen yhdessä ikäihmisen kanssa ja edistymisen seuranta vaativat osaamista,välineitä ja aikaa, JAMKin lehtori ja pilotin asiantuntija Aila Pikkarainen selventää.

Yhteinen tavoite ja asiakkaan oma toiminta ovat kuntoutumisen perusta. Yhtenä lähi- ja arkikuntoutuksen välineenä pilotissa esitellään aktiivisuusresepti. Se tarkoittaa yhteistyössä muotoiltua kirjallista ohjetta siitä, mitä kaikkea asiakas voi kuntoutumistaan edistääkseen arkisten toimintojen yhteydessä tehdä. Aktiivisuusreseptin etuna on kuntouttavan työn yhdistäminen jokapäiväisiin tilanteisiin.

– Vaikkapa hampaita pestessä voi harjoitella yhdellä jalalla seisomista tai televisiota katsoessa voi jumpata, Pikkarainen kertoo.

Karstulan kuntoutusyksiköstä on jatkossa tavoitteena kehittää monialaisen kuntoutuksen osaamiskeskus. Pilotin kokemuksia ja kuvattua toimintamallia voidaan käyttää tulevien SOTE-maakuntien vastaavissa lähikuntoutusyksikköjen kehittämishankkeissa. Pilotti toteutettiin JAMKin ja perusturvaliikelaitos Saarikan yhteistyönä.

– Nyt päättyneen pilotin pohjalta näyttäisi siltä, että kuntoutusyksikkö voi olla kuntouttavan työn vahva tulevaisuuden toimija niin alueen ikäihmisten palvelujen kuin alan henkilöstön osaamisen kehittämisen kannalta, Pikkarainen toteaa.

Pilotin raportti suosituksineen on luettavissa Keski-Suomen SOTE2020-hankkeen sivuilla.

Lisätietoja:
Aila Pikkarainen, lehtori, 040 760 4316, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Marja Heikkilä, hankepäällikkö, 0400 546 613, 014 266 8964, etunimi.sukunimi@jkl.fi, Keski-Suomen SOTE2020

Takaisin