jamk.fi
10.3.2016

Restonomiksi verkossa: ainoana Suomessa kestävän gastronomian suuntautuminen

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käynnistyy uudenlainen työelämässä oleville suunnattu restonomikoulutus. Ainoana Suomessa, JAMKin restonomikoulutus suuntautuu kestävään gastronomiaan ja se tarjotaan kokonaan verkko-opintoina. Syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen otetaan 20 uutta opiskelijaa. Hakuaika alkaa 16.3.

Kestävän gastronomian restonomikoulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymisen ruokaan ja ruokaketjun eri vaiheisiin. Opiskelijat oppivat tuntemaan ruokakulttuureita, ymmärtävät ruoan laadun merkityksen ja vaikutuksen hyvinvointiin. He oppivat johtamaan ruokapalveluita ja luomaan uutta liiketoimintaa ruoan ympärille.

– Kuluttajien tietoisuus ruoan terveysvaikutuksista on kasvanut. He odottavat ympäristövaikutukset huomioivaa ja yhä terveellisempää ruokaa, koulutuspäällikkö Minna-Maaria Hiekkataipale kertoo.

Tällainen kuluttajakäyttäytymisen muutos edellyttää, että alalle tuotetaan uudenlaista osaamista. Tähän tarpeeseen vastataan JAMKin restonomikoulutuksella.

Koko tutkinnon voi suorittaa joustavasti verkko-opintoina oman työn ohella.

– Verkossa opiskelu on tänä päivänä todella monimuotoista, ei pelkästään materiaaliin tutustumista verkossa. Verkossa opiskellaan yhtälailla vuorovaikutuksessa muiden kanssa kuin itsenäisesti, kertoo Hiekkataipale.

– Myös yritysmentoreilla on koulutuksessa tärkeä rooli.

Kestävään gastronomiaan suuntautunut restonomi voi johtaa ruoka- ja ravintolapalveluita ammattikeittiöissä tai toimia esimerkiksi elintarviketeollisuuden tuotekehityksen parissa. Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi ravintolapäällikkö, ruokapalvelupäällikkö, service manager, tiimivastaava, asiakaspalvelupäällikkö tai tuotekehittäjä. Myös oman yrityksen perustamiseen koulutus antaa hyvät eväät.

JAMK tarjoaa restonomikoulutusta sekä monimuoto-opintoina (verkko-opinnot) että päiväopintoina. Päiväopinnoissa opiskelijat voivat kestävän gastronomian lisäksi erikoistua matkailuun tai toimitilapalveluihin. Haku restonomikoulutukseen on 16.3.-6.4.2016.

Lue lisää

Minna-Maaria Hiekkataipale kertoo koulutuksesta, katso video.

Lisätietoja:
Minna-Maaria Hiekkataipale, koulutuspäällikkö, 0400 698 174, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoimintayksikkö

Takaisin