jamk.fi
9.1.2015

Yrittäjyyttä oppilaitosten yhteistyönä

Jyväskylän oppilaitokset, yliopisto, ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä, lähtevät yhdessä kehittämään ja toteuttamaan opiskelijoilleen yhteisiä yrittäjyysopintoja. Yhteinen koulutus ulotetaan toiselta asteelta korkea-asteelle ja kaikille koulutusaloille.

Hankkeen koordinoinnista vastaa Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut. Lisäksi hankkeessa aktivoidaan eri alojen opettajia kaikista oppilaitoksista oppimaan ja työstämään yhteistä yrittäjyyskoulutuksen pilottia, joka toteutetaan lukuvuonna 2015–2016.  

Pilottilukuvuoden aikana luodaan uusia sekä edelleen kehitetään jo olemassa olevia yrittäjyyskoulutuksen elementtejä kaikkien oppilaitosten yhteiseen käyttöön. Hankkeessa mm. rakennetaan alueelle oppilaitosten yhteinen kokeiluyrittäjyyden toimintamalli yli koulutusala- ja koulutusasterajojen. Siinä testataan yhdessä NY Vuosi yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmia sekä osuuskuntayrittäjyyttä.

Lisäksi hankkeessa innostetaan jokaista opiskelijaa koulutusasteesta tai koulutusalasta riippumatta pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona. Yhteisten yrittäjyysopintojen yhdeksi tapahtuma-areenaksi kaavaillaan Jyväskylän Yritystehdasta, joka on hankkeen tärkeä yhteistyökumppani.

Vajaan kahden vuoden mittainen hanke on saanut rahoitusta Keski-Suomen liiton maakunnan kehittämisrahasta noin 200 000 euroa. Summa kattaa 70 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Koulutusasteiden ja koulutusalojen välisten rajojen avautuessa yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille voidaan tarjota entistä laajempaa, avoimempaa ja monipuolisempaa yrittäjyyskoulutusta. Vaikutusten uskotaan näkyvän opintojen päätyttyä opiskelijoiden vahvistuneina yrittäjyys- ja työelämävalmiuksina, parempana työllistymisenä ja yritysten perustamisena.

Lisätietoja:
Niina Pitkänen, projektipäällikkö, 0400 247 465, etunimi.sukunimi@jyu.fi,  Jyväskylän yliopisto
Marja Kämppi, projektikoordinaattori, 040 630 4069, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin