jamk.fi
13.3.2015

Yhteishaku alkaa 17.3. JAMKissa yli 1200 aloituspaikkaa

Kevään 2015 korkeakoulujen yhteishaussa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tarjolla AMK-tutkinto-ohjelmia seitsemältä eri alalta. Hakuaika alkaa tiistaina 17.3. JAMK ei ota käyttöön ensikertalaisten kiintiöitä kevään 2015 yhteishaussa.

Valittavina on monenlaisia toteutuksia ns. perinteisen opiskelun rinnalla. Esimerkiksi tradenomiksi voi valmistua joko verkko-opetusta ja kontaktiopetusta yhdistäen tai tehdä opinnot täysin verkossa.

Syksyllä 2015 alkavissa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmissa, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, sairaanhoitaja, sosionomi ja toimintaterapeutti, opinnot voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Päivätoteutus edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin. Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, työn opinnollistaminen sekä käytännön harjoittelu työelämässä. Opintoihin kuuluu lisäksi muutamia Jyväskylässä järjestettäviä kontaktiopetuksen päiviä kuukaudessa.

– Monimuoto-toteutuksen kontaktiopetuksessa opiskellaan muun muassa potilaan tutkimista, ammatin käytännön työmenetelmiä ja ohjaustaitoja, joita ei kaikkia voida etänä oppia. Suurimman osan opinnoista voit ajoittaa itsellesi parhaiten sopivaan aikaan vuorokaudessa oman elämäntilanteesi mukaan, kuntoutus- ja sosiaalialan koulutuspäällikkö Mirja Immonen kertoo.

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittaneet ja aiempaa  alan osaamista omaavat voivat monimuoto-opinnoissa hakea hyväksilukuja aiemmin hankitun osaamisen perusteella ja näin nopeuttaa opintojaan.

Haku tähän ja muihin tutkintoihin tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi, josta voi seurata myös haun edistymistä. Järjestelmä edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla.

– Jos tammikuussa on hakenut englanninkielisiin koulutuksiin, niin nyt voi kirjautua pankkitunnuksilla Opintopolkuun lisäämään suomenkieliset toiveet omalle hakemukselleen, JAMKin hakukoordinaattori Sanna Tyrväinen opastaa. Hakutoiveita saa olla yhteensä enintään kuusi.

– Valituksi voi tulla siihen koulutukseen, joka on ylin toive ja johon pisteet riittävät. Mieti tarkasti, mihin järjestykseen koulutukset hakulomakkeelle laitat.

Syksyn 2014 yhteishausta lähtien korkeakoulut ovat voineet halutessaan varata osan haettavista opiskelupaikoista niin sanotuille ensikertalaisille eli henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet  korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Ensikertalaiseksi katsotaan myös henkilöt, jotka ovat vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka on alkanut keväällä 2014 tai sitä ennen, mikäli he eivät ole suorittaneet korkeakoulututkintoa. JAMK ei ota käyttöön ensikertalaisten kiintiöitä kevään 2015 yhteishaussa.

Jos ottaa vastaan opiskelupaikan kevään 2015 yhteis- tai erillishauista,  ei hakijaa enää katsota tulevissa yhteishauissa ensikertalaiseksi.

Haku päättyy 9.4.2015 klo 15.00. Valintakoekutsut ja hyväksymiskirjeet lähetetään sähköpostitse. Pääsykokeita järjestetään pitkin kesää.

Lue lisää

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, hakijapalvelut@jamk.fi, 040 556 0409, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Mirja Immonen, koulutuspäällikkö, 040 54 78 949, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin