jamk.fi
13.10.2015

Opiskelijakyselyn tuloksia: YAMK-tutkinto edistää urakehitystä

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) suorittaneista kolme neljästä (77 %) kokee, että on pystynyt hyödyntämään tutkinnon tuomaa osaamista jonkin verran tai paljon omissa työtehtävissään. Tämä tulee ilmi juuri valmistuneesta JAMKin toteuttamasta kyselystä, johon vastasi 184 YAMK-opiskelijaa vuosina 2012–2014 valmistuneista.

– Selvitimme opiskelijoiden motiiveja ja tavoitteita YAMK-tutkintoon liittyen, opintojen vaikutusta osaamiseen, työtehtäviin ja uraan sekä kokemuksia koulutuksen sisällöstä ja osaamistarpeista, JAMKin laatupäällikkö Tero Janatuinen kertoo.

YAMK-tutkinnon myötä erityisesti työpaikassaan suoritustasolla toimivat aikuisopiskelijat ovat siirtyneet vaativampiin tehtäviin. Kokonaisuudessaan puolet vastaajista, erityisesti logistiikan opiskelijat, kokevat koulutuksen vaikuttaneen urakehitykseensä. Vaikka moni jatkaa samassa työpaikassa, ovat he saaneet lisää vastuuta, vaativampia tehtäviä tai parempaa palkkaa. Toisaalta on myös koettu, että tutkinto on antanut uskallusta hakea uusiin, vaativampiin tehtäviin.

YAMK-koulutuksen erityisiä vahvuuksia ovat opiskelijoiden mukaan verkostoituminen ja vertaisoppiminen sekä opintojen kytkeminen omaan työhön. Kritiikkiä vastaajat antavat muun muassa käytännön järjestelyistä ja liian vähäisistä valinnan mahdollisuuksista. Opiskelijat kiinnittävät vastauksissaan paljon huomiota myös ohjauksen toteutumiseen.

YAMK-koulutuksesta valmistuneet ovat kokonaisuudessaan varsin tyytyväisiä suorittamiinsa tutkintoihin. Vaikuttaa myös siltä, että YAMK tutkintona tunnistetaan työmarkkinoilla aiempaa paremmin. Tutkimukseen vastasi 51 % kyselyn saaneista.

Kommentteja vastaajilta:

"Opiskelu kasvatti muutenkin kuin vain ammatillisesti. Opettajat itse arvostivat koulutusta ja se näkyi myös opetuksessa.

"Opin paljon uutta ja tärkeää, mitä pystyin suoraan soveltamaan käytännön työhöni. Opiskelujeni myötä toin työpaikalleni näyttöön perustuvaa tietoa, joka on ollut aivan keskeistä ja tärkeää toiminnassamme."

"Pitkään työelämässä olleena antoi tietoa jäsennellyssä muodossa itse koetun päälle. Hain syventävää tietoa, kokonaan uusia katsontakantoja ja uutta tietoa ja kaikkea näitä koin saaneeni."

Lisätietoja

Tero Janatuinen, laatupäällikkö, 040 536 5591, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Elina Kirjalainen, projektisihteeri, 0400 159 422, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin