jamk.fi
4.9.2015

Syksyn yhteishaku alkaa 8.9. JAMKissa tarjolla 180 opiskelupaikkaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on syksyn yhteishaussa tarjolla 180 opiskelupaikkaa. Hakuaika korkeakoulututkintoihin on 8. - 22.9.2015 klo 15 ja opinnot alkavat tammikuussa 2016. Yhteishaussa voi hakea yhdellä hakulomakkeella korkeintaan kuuteen eri koulutukseen. Hakeminen tapahtuu verkossa osoitteessa opintopolku.fi.

Biotalouspuolella on tarjolla YAMK-opintoja agrologiksi haluaville.  Hakea voi myös insinööriopintoihin logistiikan monimuotona toteutettuun tutkinto-ohjelmaan. Rakennusmestarikoulutus järjestetään tauon jälkeen yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

Sosiaali- ja terveysalalla kilpaillaan 60 opiskelupaikasta. Sairaanhoitajakoulutuksen aloituspaikoista puolet on varattu päiväopintoihin ja puolet monimuotototeutukseen.

Sairaanhoitajan päiväopinnot toteutetaan tiimiopintoina. Sekä päivä- että monimuotototeutuksessa yhdistyvät verkko-, itsenäinen ja kontaktiopiskelu, mutta monimuotototeutuksessa kontaktipäiviä on vähemmän. Monimuotototeutuksen lähiopetuksessa harjoitellaan esimerkiksi hoitotyön menetelmiin ja ergonomiaan liittyviä taitoja.

Kätilöopinnot tehdään päivätoteutuksena, mikä edellyttää osallistumista opintoihin arkipäivisin. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun osuus on noin puolet opinnoista. Kätilön tutkinnon suorittaneet opastavat odottavia perheitä, avustavat synnytyksen aikana sekä hoitavat äitiä ja perhettä synnytyksen jälkeen. Sairaanhoitajan opinnot sisältyvät kätilön tutkintoon.

 – Koulutuksessa hankitaan valmiudet toimia seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijana. Lisääntyvä monikulttuurisuus on otettu huomioon opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa, kätilön tutkinto-ohjelman koulutusvastaava Elina Tiainen kertoo.

Tammikuussa käynnistyy myös muuntokoulutuksia monimuotototeutuksena: insinööri AMK (hakuaika 14.9. - 20.10. klo 15) on tarkoitettu vanhanmuotoisen opisto- tai ammatillisen korkea-asteen insinööreille tai tekniikan ja liikenteen alalta teknikko-tutkinnon tehneille sekä tieto- ja viestintätekniikan insinööri AMK (hakuaika 5.- 23.10. klo 15), jonne hakevilla on oltava pohjalla 120 op tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja. Muuntokoulutuksiin haetaan JAMKin nettsivujen kautta www.jamk.fi.

Lue lisää

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, 040 556 0409, hakijapalvelut(a)jamk.fi sekä Elina Tiainen, lehtori, 0400 989 451, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointi

Takaisin