jamk.fi
19.2.2015

SOULBUS-hankkeella lisää monikulttuurista osaamista

Viiden EU-maan SOULBUS-projektissa, Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market, kehitetään opettajien ja opiskelijoiden harjoittelunohjaajien monikulttuurista osaamista sekä rakennetaan sosiaalista pääomaa ammattikorkeakoulun ja työelämätoimijoiden välille.

Hankkeen puitteissa jatketaan jo tutuksi tullutta yhteistyötä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa. Gloriassa yhteiseen toimintaan on oltu tyytyväisiä, vaikkakin aikataulujen, hankkeen tavoitteiden ja menetelmien sekä opiskelijoiden tarpeiden yhteensovittaminen on ollut välillä haastavaa.

- Toivomme, että yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeenkin. Yhteydenpito on luontevaa ja helppoa, kun JAMKin opettajat ovat tulleet tutuiksi, Glorian johtaja Arja Seppälä ja ohjaaja Anu Juurakko toteavat yhteen ääneen.

Glorian väki on myös iloinnut siitä, että on voinut olla mukana kehittämässä monikulttuurisuutta Suomessa. Tärkeänä tavoitteena pidetään varsinkin hyväksilukukäytänteiden saamista selkeiksi, jotta jokaisen ammatillinen osaaminen tulisi tunnistetuksi ja tunnustetuksi.

- Monikulttuurisuus rikastuttaa yhteiskuntaa kaikin tavoin. Hankkeen kansainvälisten kumppaneiden tapaamisissa on ollut antoisaa keskustella esimerkiksi siitä, miten amerikkalaiset kokevat ja näkevät monikulttuurisuuden, Seppälä ja Juurakko kertovat.

Opiskelijat mukana viikkotoiminnassa

Projektin aikana Seppälä ja Juurakko ovat olleet erityisen ilahtuneita opiskelijoiden monipuolisesta osaamisesta. Englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijat ovat osallistuneet viikkotoimintaan Monimessissä ja Kielipajassa. Opiskelijoiden joukossa on ajoittain myös harvinaisempia kieliä puhuvia, jolloin Glorian asiakas voi keskustella omalla äidinkielellään.

Syyslukukauden ensimmäisessä teemapäivässä ”Healthy Heart” opiskelijat jakoivat Monikulttuurikeskus Glorian asiakkaille tietoa muun muassa terveellisistä ruokailutottumuksista, D-vitamiinin merkityksestä, elintoimintojen omaseurannasta, lasten liikkumisen tärkeydestä sekä ensiaputaidoista.  

Menetelminä terveyttä edistävässä teemapäivässä olivat posterit, esitteet, esitelmät, leikit, laulut, havainnollistavat materiaalit, kuten ruokaesimerkit sekä osallistava toiminta.

Teemapäivän aikana asiakkaat pystyivät mittauttamaan verenpaineensa, painonsa ja pituutensa sekä vyötärön ympäryksensä. Tarvittaessa sai myös opastusta arvojen merkityksestä. Useita kansallisuuksia edustavat hoitotyön opiskelijat saattoivat omalla esimerkillään näyttää, ettei omaa kulttuuritaustaa ole tarpeen yrittää piilottaa.

 Soulbus kuva

Glorian vahvuus on yhteisöllisyys. Tärkeintä on se, mitä sanotaan, ei miten sanotaan. Ihmisen perustarve on tulla ymmärretyksi, ja koulutus elinikäisenä projektina edistää sitä. Koulutus lisää hyvinvointia ja rakentaa identiteettiä. Kuvassa vasemmalta Gloria Lapitani, Nesrin Kerimi, Jana Sykiäinen, Anu Juurakko ja Arja Seppälä.

Projekti rahoitetaan EU:n Life Long Learning -ohjelmasta, ja sitä koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Projekti toteutetaan vuosina 2013–2015. JAMKilta projektissa on mukana hyvinvointiyksikön terveysalan opettajia ja asiantuntijoita. Kumppanuusmaat ovat Hollanti, Slovenia, Kroatia, Viro ja Yhdysvallat.

Jaa

Takaisin