jamk.fi
8.4.2015

SERPA-projektissa nuoret ottavat vastuun

Projektin päätavoitteena on osallistaa keskisuomalaisia nuoria ratkaisemaan koulutukseen ja työelämään liittyviä ongelmia itse ja tukea näin nuoria opiskelun sekä työelämän suuntaan. Projektin osatoteuttajina ovat Nuorten Keski-Suomi ry, Äänekosken kaupunki ja kaupungin työpaja sekä Jyväskylän kaupunki ja Nuorten Taidetyöpaja.

Nuoret projektipäälliköt kokoavat osatoteuttajaorganisaatioiden tuella ympärilleen nuorten ryhmät ja lähtevät yhdessä tunnistamaan sekä rajaamaan omalle ryhmälle yhteisiä ongelmia. Kussakin ryhmässä rakennetaan ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin ja niitä testataan nopeasti omassa toimintaympäristössä. Tämä pilottitoiminta on matalan kynnyksen kokeilukulttuuria. Ryhmässä toimimisen myötä opitaan myös ns. 2000-luvun työelämätaitoja.

Ryhmien pilottitoiminnan tuloksena odotetaan syntyvän tuoreita ja asiakaslähtöisiä kehittämisajatuksia mm. TE-palveluihin. Projektipäälliköt dokumentoivat ryhmien toimintaa. Hyviä käytänteitä jatkojalostetaan toimintamalliksi toisissa pilottijaksoissa talvella 2016. Toimintamalli antaa lisää työkaluja nuorten kanssa työskenteleville tahoille.

SERPA – nuorten työllisyyden edistäminen osallistavalla kokeilukulttuurilla -hanke toteutetaan vuosina 2015 - 2016. Hanketta osarahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:
Projektijohtaja Janne Laitinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 0400 976 751, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Valmennuspäällikkö Carita Hännivirta, Nuorten Keski-Suomi ry, 044 012 4606, etunimi.sukunimi@nuortenkeskisuomi.fi

Serpa-ryhmätoiminta

Vapaaehtoisessa Serpa-ryhmätoiminnassa nuoret itse tunnistavat koulutukseen ja työelämään liittyviä ongelmia ja lähtevät ratkaisemaan niitä vertaisohjaajan tuella. Jokainen ryhmä on ainutkertainen.

Voit katsoa videon myös täältä »
Takaisin