jamk.fi
15.5.2015

Puolustusvoimat harjoittelee kyberturvallisuutta JAMKissa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus järjestää jo kolmannen kyberharjoituksen 18–22.5.2015 JAMKin IT-insituutissa. Vuoden 2015 harjoitus keskittyy turvallisuusverkkotoiminnan ympärille. Tavoitteena on harjoittaa turvallisuusviranomaisten yhteistoimintaa kyberpoikkeamien käsittelyssä turvallisuusverkkoympäristössä prosessien, ihmisten ja teknologian näkökulmista.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus järjestää jo kolmannen kyberharjoituksen 18–22.5.2015 JAMKin IT-insituutissa. Vuoden 2015 harjoitus keskittyy turvallisuusverkkotoiminnan ympärille. Tavoitteena on harjoittaa turvallisuusviranomaisten yhteistoimintaa kyberpoikkeamien käsittelyssä turvallisuusverkkoympäristössä prosessien, ihmisten ja teknologian näkökulmista.

”Tänä vuonna keskitytään enemmän Puolustusvoimien näkökulmaan, kuin aiemmissa kansallisissa kyberharjoituksissa. Tässä puolustusvoimauudistuksen jälkeisessä asetelmassa odotan, että henkilöstön ammattitaito nousee entisestään ja eri toimijat pystyvät verkostoitumaan ja sitä kautta parantamaan kansallista kyberturvallisuutta. Verkostoituminen on todella merkittävää, sillä Puolustusvoimien tietoteknisissä peruspalveluissa käytetään yhä enemmän ulkoisia palveluntuottajia”, eversti Mikko Heiskanen sanoo.

Harjoituksen johtaa PVJJK:n johtaja eversti Mikko Heiskanen, apunaan PVJJK:n Kyberosaston päällikkö insinöörimajuri Anssi Kärkkäinen.

Harjoittelu on keskeinen osa varautumista ja valmiutta

Kyberuhkilta suojautumisen harjoitteluun osallistuu Puolustusvoimien lisäksi turvallisuusverkkopalveluiden tuottajaorganisaatioita, turvallisuusverkon käyttäjä- ja asiakasorganisaatioita, Puolustusvoimien palveluntuottajia sekä valtionhallinnon keskeisiä kybertoimintaan liittyviä organisaatioita. Harjoitukseen osallistuvia turvallisuusviranomaisia Puolustusvoimien ohella ovat Poliisihallinto, Tulli ja Rajavartiolaitos sekä Kyberturvallisuuskeskus.

”Harjoittelussa päämääränä on testata osaamisen, prosessien ja teknologian toimivuutta erilaisissa kyberpoikkeamatilanteissa, jotta tunnistetaan vahvuudet ja heikkoudet sekä löydetään kehittämistarpeet. Tuloksien hyödyntäminen voi parantaa kustannustehokkuutta, reagointinopeutta sekä toipumiskykyä moniviranomaisympäristössä”, kertoo Kyberosaston päällikkö insinöörimajuri Anssi Kärkkäinen.

Harjoitusalusta toteutetaan jälleen JAMKin kanssa

Puolustusvoimat hyödyntää harjoituksessaan jälleen Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin rakentamaa kybertoiminnan tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskusta JYVSECTECiä (Jyväskylä Security Technology) ja sen RGCE (Realistic Global Cyber Environment) ympäristöä.

Harjoituksen suunnittelu aloitettiin heti vuoden 2014 harjoituksen jälkeen. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa harjoitukseen osallistuvien turvallisuusverkkopalvelun tuottajien ja asiakasorganisaatioiden nykytilanteen mukainen tekniikka ja palvelu simuloitiin JYVSECTEC:n RGCE ympäristöön.

”JYVSECTECn ja Puolustusvoimien yhteistyö on tiivistynyt kansallisen kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelussa sekä toteutuksessa. JYVSECTEC:n asiantuntijat ovat olleet mukana harjoituksen suunnittelussa sekä toteuttaneet suunnitelmien mukaisen harjoitusympäristön palveluna harjoituksen tavoitteita tukien. Yhteistyö puolustusvoimien kanssa on kahden aikaisemman kansallisen kyberturvallisuusharjoituksen kokemuksien ansiosta tehostunut ja mahdollistanut erittäin monimutkaisien harjoituskokonaisuuksien toteuttamisen JYVSECTEC:n kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksessa”, Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin johtaja Jarmo Siltanen kertoo.

Lue koko uutinen puolustusvoimien sivuilta.

Takaisin