jamk.fi
15.9.2015

Pelaamista ja kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään mielenterveyskuntoutuksessa

Pelaten osalliseks -hankkeen tavoitteena on arkipäivän pelaamisen aktiivinen hyödyntäminen mielenterveyskuntoutumisessa. Kuntoutuspalveluiden kehittämiseen osallistuvat Keski-Suomen alueen koulutetut kokemusasiantuntijat. Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta eri sairauksista joko niistä itse kärsivänä, toipuneena tai sairastuneen läheisenä.

Hankkeessa vahvistetaan eri ammattilaisten saumatonta yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden ja kuntoutujien kanssa sekä tuetaan osallistujien digiosaamisen kehittymistä, osallisuuden kokemusta sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistumista.

Hankkeen aikana kootaan pelikatalogi jo olemassa olevista terveys- ja hyötypeleistä sekä järjestetään studiosessioita, joissa näitä digitaalisia pelejä testataan ja otetaan käyttöön yhdessä eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyy My life -toimintamalli pelillisyyden ja hyötypelien käytöstä mielenterveyskuntoutumisessa.

Osallistujien kokemuksia kerätään studiosessioihin ja tuloksia esitellään koko hankkeen ajan, sekä lopuksi järjestettävässä valtakunnallisessa Pelaten osalliseks -konferenssissa.

Pelaten osalliseks on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttama hanke. Hanke toteutetaan 1.8.2015–31.12.2017, ja sen kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset mielenterveyskuntoutujat, kokemusasiantuntijat sekä heille kuntoutuspalveluita tarjoavat toimintayksiköt.