jamk.fi
18.3.2015

Henkilöstö ja asiakkaat mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen

Henkilöstön osaamista tulisi hyödyntää uudistusten suunnittelussa laajemmin ja systemaattisemmin. Uudet toimintatavat voivat syntyä työntekijöiden ja asiakkaiden nostamista ongelmatilanteista tai johdon aloitteesta.

Kummassakin tapauksessa henkilöstön osallistumista tarvitaan, jotta muutokset omaksutaan käytännössä. Johdon ja työntekijöiden on rakennettava yhteinen ymmärrys työstä ja asiakkaiden tarpeista. Innovoinnin tulee olla osa johdon ja työntekijöiden arkipäivän työtä.

Valtakunnallinen Osuva-projekti tutki Tekesin rahoituksella vuosina 2012–2014, miten sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa tuettiin osallistuvaa innovaatiotoimintaa johtamisen keinoin. Tutkimus toteutettiin kuuden kunnan tai kuntayhtymän alueella kehittämishankkeiden, haastatteluiden ja henkilöstökyselyiden avulla. Mukana oli Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys.

Osallistuva innovaatiotoiminta on henkilöstön ja asiakkaiden aktiivista ja aloitteellista osallistumista yhteisölliseen kehittämis- ja innovaatioprosessiin. Lähtökohtana on yhteinen näkemys asiakkaan tarpeista ja työyhteisön yhteisistä toimintatavoista.

Uusien toimintatapojen kehittäminen vaatii esimiesten ja johdon tukea

- Suurin ongelma näyttää olevan se, että työntekijöiden ideoita ei käsitellä eikä niille tapahdu mitään. Työntekijät kehittävät toimintamalleja jatkuvasti, mutta nämä ruohonjuuritason uudistukset eivät leviä, projektin johtaja Johanna Heikkilä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo.

Vain 45 prosenttia työntekijöistä kokee, että aloitteita ja ideoita käsitellään työyksiköissä ja 35 prosenttia kokee, että ne viedään käytäntöön.

Tutkimushankkeessa esiin tulleet kehittämisaiheet olivat hyvin käytännönläheisiä. Keski-Suomessa kohdeorganisaatioina olivat Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Hoivapalveluyhdistyksen Sporttipäiväkoti. Kaupungilla kokeiltiin pilotteina viiden eri alueen palveluiden kehittämistä asiakas- ja työntekijälähtöisesti. Pilotit olivat 1. Varhaisen tuen palvelut / perhekeskusmalli, 2. Sosiaaliohjausmalli terveysasemille, 3. Päihdeasiakkaan hoitopolku, 4. Työhyvinvointi ja 5. Avosairaanhoidon asiakasohjauksen ja neuvonnan kehittäminen.

Jyväskylän kaupungissa kehitettiin esimerkiksi terveysasemien puhelinpalveluiden ruuhkan vähentämiseen tähtäävä takaisinsoittopalvelu sekä verkkosivujen sisällön ja rakenteiden muutos työntekijöiden havaintojen pohjalta. Toinen esimerkki kokeilusta oli kotihoidon työparityöskentely, joka osaltaan paransi asiakastyön laatua. Myös varahenkilöpoolin ja sen toimintamallin rakentaminen on tuonut tekemiseen uutta näkökulmaa, avoimuutta sekä kustannustehokkuutta.

Lisätietoja
Johanna Heikkilä, Osuvan sisällöllinen johtaja, puh. 040 848 8623, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jaana Saarisilta, projektipäällikkö, puh. 040 838 0417, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

www.osuva-foorumi.fi

Saarisilta Jaana, Heikkilä Johanna (toim.). Yhdessä innovoimaan - osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtaminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 4/2015

Takaisin