jamk.fi
10.3.2015

Mauste-hankkeessa edistetään maahanmuuttajien ja ammattilaisten seksuaaliterveyden ja turvataitojen osaamista

Alkuvuodesta käynnistyneen hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden ongelmia tehostamalla ammattilaisten monikulttuurista seksuaaliterveyden osaamista.

Lisäksi pyritään kaventamaan väestöryhmien välisiä terveyseroja vahvistamalla maahanmuuttajien seksuaaliterveyden tietoja ja taitoja sekä turvataito-osaamista. Samalla halutaan kasvattaa lisääntymisikäisten maahanmuuttajanaisten seksuaaliterveyspalvelujen käyttöä ja erityisesti maahanmuuttajamiesten osallistumista palvelujen käyttöön.

Hankkeessa kehitetään seksuaaliterveyskoulutus ammattihenkilöille, malli seksuaaliterveyspalveluista neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon, seksuaaliterveyteen ja turvataitoihin liittyviä ryhmiä maahanmuuttajille, innovatiivista seksuaaliterveysmateriaalia ohjaustyön tueksi, aihepiirin alueellinen ja kansallinen verkostofoorumi sekä kotimaisia ja kansainvälisiä julkaisuja hankkeen tuotoksista.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettava Mauste-hanke, Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitojen edistäminen, on kaksivuotinen (2015–2016) ja rahoitus tulee sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahoista. Hankkeessa on mukana laaja maahanmuuttajien kanssa työskentelevä sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan ammattilaisten verkosto Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Riitta Ala-Luhtala, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 040 553 5649, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Lehtori Päivi Hoffren, Savonia-ammattikorkeakoulu, 044 785 6474, etunimi.sukunimi@savonia.fi

Takaisin