jamk.fi
11.5.2015

Lasten, perheiden ja kuntien näkökulmien yhteensovittaminen vuorohoidon haasteena

Lasten vuoropäivähoito mahdollistaa useassa suomalaisperheessä vanhempien työssäkäynnin iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Kuntien haasteena on järjestää palvelu kustannustehokkaasti perheiden ja lasten tarpeet huomioon ottaen.

Vuorohoidon järjestäminen on taloudellisesti haastavaa erityisesti pienissä kunnissa, joissa vuorohoidossa olevia lapsia on vähän. Osassa kuntia vuorohoitopalvelun tarve on kasvussa vanhempien epäsäännöllisten työaikojen lisääntyessä.

Vuoropäivähoidon kehittäminen on esillä seminaarissa 13.5.2015 klo 8.30-15.00 JAMKin Lutakon kampuksella Dynamossa, Piippukatu 2. Tilaisuudessa nostetaan esiin vuorohoidon palvelujärjestelmän toimivuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Muun muassa Äänekoskella uuden biotuotetehtaan tuloon on varauduttu, sillä se saattaa lisätä palvelujen tarvetta myös ilta- ja viikonloppuaikaan.

 – Vuorohoidon järjestämistä helpottaisi, jos työnantajilta saataisiin työntekijöiden työvuorot hyvissä ajoin. Näiden tietojen saaminen vuorohoidon työvuorosuunnittelun perustaksi takaa hoitopaikan mahdollisimman monelle hoitoa tarvitsevalle lapselle. Henkilöstöä olisi paikalla oikea määrä oikeaan aikaan, Äänekosken varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Heinonen kertoo.

Henkilöstön näkökulmasta ympäri vuorokauden avoinna olevan yksikön toiminnan toteuttaminen on vaikeaa. Haasteeksi muodostuvat varsinkin lasten hoitoaikojen muutokset ja tiedonsaanti vanhempien työajoista riittävän ajoissa. Jo muutaman lapsen poisjäännistä voi seurata koko työvuoron peruuntuminen päiväkodissa. Henkilöstön kuormittumista lisäävät erityisesti työaikataulujen muutokset lyhyellä varoitusajalla. 

Tilaisuus on OHOI – Osaamista vuorohoitoon -hankkeen aloitusseminaari. Hankkeessa kehitetään Keski-Suomen vuoropäivähoidon työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia sekä työn laatua vuorohoidossa. Lisäksi kehitetään kustannustehokkaita toimintatapoja vuorohoitopalvelun tuottamiseen ja työn organisointiin yhteistyössä Keski-Suomen kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavien kanssa. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Jyväskylän yliopisto. Hanke toteutetaan vuosina 2015-2016.

Lisätietoja:
Ulla Teppo, projektipäällikkö, 050 372 2779, etunimi.sukunimi@jamk.fi,  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Jaa

Takaisin