jamk.fi
22.5.2015

Lähiruoka luo ympärilleen sosiaalisia verkostoja

Lähiruoan kysyntä on kasvussa ja uudet vaihtoehtoiset myyntikanavat ovat kasvattaneet suosiotaan. Nyt tarkastellaan, millaista yhteisöllisyyttä lähiruoan ympärille syntyy ja miten sitä voidaan paikallisesti hyödyntää.

Lähiruoan kysyntä on viime vuosina synnyttänyt ympärilleen uusia sosiaalisia verkostoja, yhteisöllisyyttä sekä vapaaehtoista toimintaa –eli sosiaalista pääomaa. Esimerkiksi uusien REKO-lähiruokarenkaiden määrä kasvaa, kananmunia myydään parkkipaikolla ja ruokaosuuskunnat sekä kumppanuusmaatalous kiinnostavat yhä useampaa kuluttajaa. Myös erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia nousee lähiruoan ympärille, kuten Pop up -ruokapäivät.

Kestävään tuotantoon liittyy kolme kestävyyden osa-aluetta: taloudellinen, ekologisen ja sosiaalinen. Aiemmissa selvityksissä lähiruoan tuotannolla ja jalostuksella on osoitettu olevan sekä aluetaloudellista merkitystä että sen edistävän paikallista ekologista kestävyyttä.  Nyt valtakunnallinen Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -hanke selvittää, mitä sosiaalisia verkostoja ja yhteisöllisyyttä lähiruokaan liittyy, ja miten tätä tietoa voi hyödyntää paikallisesti entistä paremmin.

– Sosiaalisen pääoman perusidea on, että hyvin toimivat sosiaaliset suhteet ja sosiaaliset verkostot vaikuttavat positiivisesti niin yksilön hyvinvointiin, yritysten toiminnan tehokkuuteen kuin yhteiskunnan suorituskykyynkin. Sen on todettu olevan positiivisessa yhteydessä sekä pienempien yhteisöjen, yritysten kuin yhteiskunnankin toimintakykyyn ja tuloksellisuuteen, Turun yliopiston Brahea-keskuksen projektipäällikkö Leena Erälinna sanoo.

Verkkokeskustelujen ja yhteisten työpajojen avulla hankkeessa selvitetään, onko sosiaalisilla verkostoilla merkitystä lähiruoan hankinnassa ja kulutuksessa, ja miten esimerkiksi lähiruokayritykset voivat hyödyntää tätä tietoa. Verkkokeskustelu aiheesta käynnistyy täällä.  

Keskustelu toteutetaan viiden päivän ajan. Joka aamu klo 8.00 avataan uusi teema, ja toiveena on, että keskusteluun osallistuttaisiin päivittäin. Mukana on viisitoista erilaista lähiruokayritystä ja -verkostoa ympäri Suomea.

Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma -hanketta koordinoi Turun yliopiston Brahea-keskus yhteistyössä Hämeen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulujen kanssa. Hanketta rahoittavat Maa ja metsätalousministeriö ja MTK ry.

Lue lisää

Lisätietoja:
Leena Pölkki, projektipäällikkö, 050 4011 894, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoimintayksikkö

Takaisin