jamk.fi
29.9.2015

Koulujen digitalisaatiota pitää johtaa

Yksikään ei valittanut laitteiden tai järjestelmien riittämättömyyttä keskisuomalaisille oppilaitoksille tehdyssä verkko-oppimisen kartoituksessa. Sen sijaan esiin nousivat tarve ravistella oppilaitosrakenteita ja johtaa digitalisoitumista tavoitteellisesti.

– Kehittämishaasteina näyttäytyivät esimerkiksi kokeilukulttuurin edistäminen, käyttäjälähtöisyys sekä IT-palveluiden ja pedagogisen työn lähentäminen. Lisäksi opetushenkilöstö toivoi taitojen kehittämisen mahdollistamista, mutta toisaalta myös edellyttämistä, kertoo projektipäällikkö Sirpa Laitinen-Väänänen JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

– Tavoitteellista johtamista tarvitaan, jotta digitalisoitumisen mahdollisuuksiin tarttuminen ei jää vain innostuneiden opettajien harteille. Erot opettajien osaamisessa ja oppilaitosten tavoissa eivät saa heijastua opiskelijoihin. Muuten työelämään ponnistetaan eri kouluista hyvin erilaisin eväin.

Tutkimusidean takana on AOKKia pitkään johtanut Ulla Mutka, joka on seurannut aitiopaikalta oppilaitosten digitalisoitumista. Kehittämistyössä ja keskusteluissa johtamisnäkökulma on jäänyt paitsioon.

– Digitalisaatio on tullut moniin oppilaitoksiin ikään kuin takaovesta. Muutosta pitää johtaa, sillä se koskettaa koko organisaatiota monin eri tavoin. Kyseessä on pitkäjänteinen yhteisöllinen oppimisprosessi, jolla pitää olla päämäärä, kertoo nykyään AOKKin asiantuntijatehtävissä työskentelevä Mutka.

VESTRA-projektin tuloksia avataan juuri julkaistuissa tutkimusraportissa sekä aiheesta tehtyihin raportteihin ja tutkimuksiin perustuvassa julkaisussa. JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun hallinnoima projekti toteutettiin Keski-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella.

VESTRA-hanke

Raportit

Raportti kartoituksesta

Kirjallisuuskatsaus

Lisätietoja:
Ulla Mutka, asiantuntija, 0400 678 000, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Takaisin