jamk.fi
9.2.2015

Korkeakouludiplomi houkuttelee työelämässä olevia korkeakoulutukseen

Opetusministeriön käynnistämän koulutuskokeilun ensimmäiset tulokset osoittavat, että koulutukseen hakeutuneista noin puolella oli jo korkeakoulututkinto. Opiskelijoilla oli myös usein työkokemusta, jolloin diplomikoulutus toimii heille lähinnä täydennyskoulutuksena. Kaiken kaikkiaan koulutukseen hakeutui hyvin heterogeeninen joukko erilaisine koulutustarpeineen.

Korkeakouludiplomikoulutus alkoi viime syksynä kokeiluhankkeena Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ainoana korkeakouluna Suomessa. Kokeilun tarkoituksena on selvittää nykyisiä korkeakoulututkintoja suppeampien koulutusten käyttökelpoisuutta työelämän ja opiskelijoiden kannalta. Kokeiluun liittyy seuranta- ja arviointitutkimus, jonka tekee Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Sen väliraportti julkistetaan tänään. Tarkemmat tiedot korkeakouludiplomista löytyvät tiedotteen lopusta.

Koulutukseen hakeutuneilla oli jo usein korkeakoulututkinto

Korkeakouludiplomia suorittamaan hakeutuneiden keski-ikä oli 41 vuotta. Koulutukseen eivät hakeutuneet uudet ylioppilaat tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneet, jotka olisivat halunneet siirtyä nopeasti korkeakouluopintoihin. Sen sijaan opiskelijoista lähes puolet (46 %) oli jo suorittanut korkeakoulututkinnon.

Koulutukseen ilmoittautuneista valtaosa oli naisia. Tämä tukee aiempia havaintoja siitä, että aikuiskoulutus kasautuu naisille ja korkeakoulutetuille. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettava korkeakouludiplomiopiskelu on maksullista ja sen kustannuksiin ei voi saada opintotukea. Opiskelijat ovat hyvin erilaisessa asemassa riippuen siitä osallistuuko työnantaja koulutuskustannuksiin ja miten työnantaja tulee vastaan työaikajärjestelyissä. Työttömille opiskelu voi olla haasteellista taloudellisesti ja puuttuvan työyhteisön vuoksi.

Täydennyskoulutusta työssä jo oleville

Koulutuksen suunnittelussa huomioitiin vahvasti työelämän osaamistarpeet.  Koulutuksen odotetaankin tuottavan työelämän tarvitsemaa osaamista tutkintokoulutusta nopeammin ja samalla myös nopeuttavan opiskelijoiden siirtymistä työelämään.

- Kokeilussa mukana olevat koulutusalat ja koulutuskokonaisuudet näyttävät tarjoavan täydennyskoulutustyyppistä lisäosaamista jo alan peruskoulutuksen hankkineille ja työelämässä toimiville henkilöille. He hankkivat opintojen kautta lisäosaamista nykyiseen työhönsä tai voidakseen pyrkiä vaativampiin tehtäviin, valaisee erikoistutkija Helena Aittola Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Koulutuksen suorittaneiden opiskelijoiden sijoittuminen ja työllistyminen tulee todennäköisesti riippumaan enemmän opiskelijoiden pohjakoulutuksesta, nykyisestä asemasta ja henkilökohtaisista suunnitelmista kuin korkeakouludiplomitodistuksesta.

- Koulutus parantaa henkilön osaamista ja valmiuksia riippumatta siitä, jatkaako hän nykyisissä tehtävissään, suuntautuuko uusiin tehtäviin vai eteneekö korkeakouluopintoihin, arvioi professori Jussi Välimaa Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Väliraportti:

Helena Aittola, Taru Siekkinen, Jussi Välimaa: Korkeakouludiplomi. Kokeiluhankkeen seuranta- ja arviointitutkimuksen väliraportti. Koulutuksen tutkimuslaitos 2015.

Raportti on vapaasti saatavilla täällä.

Lisätietoja:
Helena Aittola, 040 805 4243, helena.s.aittola@jyu.fi sekä Jussi Välimaa, 0400 248 112, jussi.p.valimaa@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto

Tytti Pintilä, projektipäällikkö, 040 869 0723, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin