jamk.fi
29.5.2015

Kiinan talous on avautumassa biomarkkinoille

Kiinassa on mittaamattomat mahdollisuudet biotalouden ja vihreän teknologian markkinoille. Maassa tiedetään Suomen olevan biotalouden edelläkävijä ja teknologista osaamistamme arvostetaan. JAMKin Biotalousinstituutin johtaja Pekka Äänismaa kävi tutustumassa kiinalaisiin yrityksiin ja yliopistoihin jo keväällä 2014.

Huaiyin Normal Universityn sekä Huaiyin Institute of Technologyn kanssa allekirjoitettiin tuolloin aiesopimukset vihreään teknologiaan liittyvän koulutusyhteistyön kehittämisestä ja toteuttamisesta. Solmittu yhteistyö konkretisoituu ensi viikolla.

JAMKin Biotalousinstituutti toteuttaa ensimmäistä kertaan kesäkoulussaan International Environmental Engineering and Renewable Energy Production -opintojakson yhteistoteutuksena kiinalaisten yhteistyökorkeakoulujen kanssa 1.-12.6.2015. Mukana on myös Savonia AMK. Opintojaksolla opiskellaan monialaisesti ja –kulttuurillisesti uusiutuvan energian ja ympäristötekniikan prosesseja sekä tutustutaan alan yrityksiin.

JAMKin koordinoiman ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn rahoittaman Kiina-hankkeen puitteissa toteutettava opintojakso pidetään Tarvaalan Biotalouskampuksella Saarijärvellä, Rajakadun kampuksella sekä Kuopiossa Savonian tiloissa osana Summer Schoolia.

Opintojakson toteutuksessa on JAMKin ja Savonian lisäksi mukana neljä kiinalaista korkeakoulua: Shanghai Second Polytechnic University, Shaoxing University, Huaiyin Institute of Technology ja Huaiyin Normal University. Jokaisesta korkeakoulusta on mukana professoreita omien asiantuntijoiden lisäksi. Opintojaksolle on ilmoittautunut monikulttuurinen opiskelijajoukko, joista 19 on Savoniasta ja 16 JAMKista. Ryhmään kuuluu kuusi kiinalaisten yhteistyökumppaneiden opiskelijaa.

Opintojakso alkaa 1.6. yhteisellä päivällä, jossa teoriaosuudet toteutetaan yhtä aikaa Saarijärvellä ja Kuopiossa hyödyntäen videoneuvotteluyhteyttä. Kaikkien osallistujien yhteinen laboratoriotyöskentely tapahtuu Kuopiossa ja yritysvierailut järjestetään Jyväskylässä. Vastaava opintopaketti toteutetaan Kiinassa, Shanghaissa ja Huaiyinissa lokakuun lopussa 2015.

– Tulevan vuosikymmenen aikana Kiinasta on muotoutumassa maailman suurin vihreän teknologian markkina-alue. Kiina on ilmoittanut investoivansa viiden vuoden aikana peräti 200 miljardia euroa ilmalaatua parantaviin ratkaisuihin. Suuri kysymys onkin, miten suomalaiset pk-yritykset pystyvät ja uskaltavat hyödyntää valtavat Kiinan tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet rajallisine resursseineen ja miten varmistetaan hyötyjen kohdistuminen suomalaisten yritysten ja suomalaisen yhteiskunnan avuksi. Koulutusyhteistyö on yksi avaus yhteistyön suuntaan, toteaa Pekka Äänismaa Kiinaan avautuvista mahdollisuuksista.

Lisätietoja:
Pekka Äänismaa, johtaja, 0400 27 9057, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Hannariina Honkanen, asiantuntija, 050 432 5820, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Takaisin