jamk.fi
7.4.2015

Jyväskylään pysyvä kyberturvallisuuskeskittymä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutille on myönnetty kaksi miljoonaa euroa rahoitusta JYVSECTEC-kyberturvallisuuskeskittymän laajentamiseen ja siihen liittyviin investointeihin.

Vuoden 2017 loppuun saakka kestävän kehittämistyön tavoitteena on kansallisen kyberturvallisuusstrategian mukaisesti vahvistaa eri toimijoiden kyvykkyyttä tietoverkkouhkiin varautumisessa ja häiriöiden hallinnassa.

Myönnetyn rahoituksen tuella Keski-Suomeen syntyy pysyvä kyberturvallisuuskeskittymä, joka tarjoaa organisaatiolle parempaa kyvykkyyttä kyberturvallisuuden tilannekuvan muodostamiseen ja siihen perustuvaan päätöksentekoon sekä hyvät valmiudet henkilöstön kyberturvallisuusosaamisen lisäämiseen. Hankkeessa kehitetään langattomien tietoliikenneyhteyksien ja niihin liittyvien älylaitteiden sekä automaatiojärjestelmien kyberturvallisuutta.

Alan kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehitystyössä sekä yhteistyöverkostojen laajenemisessa nähdään runsaasti mahdollisuuksia.

Kyberturvallisuuden kehittämistyöhön kohdennettu rahoitus nähdään JYVSECTEC:issä (Jyväskylä Security Technology) panostuksena tulevaisuuteen. Vaikka digitaalinen tietoyhteiskunta on lisännyt merkittävästi hyvinvointia, kehityksen kääntöpuolena on kasvanut riski erilaisista kybertoimintaympäristön uhkista, jotka voivat pahimmillaan lamauttaa osia yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista tai kriittisestä infrastruktuurista. Esimerkkeinä kriittisistä toimialoista voidaan mainita kaikille tärkeät sähkön- ja vedenjakelu sekä tietoliikenneoperaattoreiden, pankkien ja sairaaloiden tarjoamat palvelut. Yhä useammat yritykset ovat havahtuneet tietoyhteiskunnan muutoksiin ja kyberturvallisuus nähdäänkin yrityksissä osana liiketoiminnan häiriöttömyyden ja laadun varmistusta.

IT-instituutissa vuonna 2011 käynnistynyt aktiivinen kyberturvallisuuden kehittämistyö on edistänyt organisaatioiden välistä yhteistyötä ja kansallista kilpailukykyä. JYVSECTEC:n asiantuntijoiden kehittämä todellista internetiä mallintava, teknisesti ainutlaatuinen kehitysympäristö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet harjoitus- ja koulutustoimintaan. Se on toiminut sekä Puolustusvoimien Kansallisten kyberharjoitusten että yritysten kyberharjoitusten teknisenä ja toiminnallisena ympäristönä.

JYVSECTEC Center -nimistä hankekokonaisuutta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Hanketta tukevat ammattikorkeakoulun rahoitusosuuden lisäksi yhteistyöyritykset, kuten koko Suomen sähkönsiirrosta vastaava kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, teleoperaattorit TeliaSonera Finland Oyj ja Elisa Oyj, tietoverkko- ja palvelinkeskuspalveluiden toimittaja Cygate Oy sekä puolustusteollisuustoimija Airbus Defence and Space Oy.

Lisätietoja:
Jarmo Siltanen, johtaja, 040 716 7282, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu,  IT-instituutti

Takaisin