jamk.fi
13.1.2015

JAMKin opiskelija ratkaisi pakistanilaisen koulun sähköongelman

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö on palkinnut JAMKista automaatiotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneen Teemu Turusen opinnäytetyön ”Sähkön saannin varmistaminen pakistanilaisella koululla” vuoden 2014 kilpailussa 2000 euron apurahalla. Työ toteutettiin Pakistanissa ja toimeksiantajana oli Lamblamp Education Refinement.

Palkitsemisestaan iloisesti yllättyneen Turusen tarkoituksena oli ratkaista opinnäytetyössään pakistanilaisen koulun sähkönsaatavuudessa ollut ongelma. Pakistanilainen sähköverkko on erittäin epäluotettava ja järjestelmää parannettiin suunnittelemalla ja asentamalla sähkönsaatavuuden varmistava järjestelmä. Lisäksi opinnäytetyö sisälsi suunnitelman ylläpidosta.

– Sähkönkulutuksen arvioinnin jälkeen vertailin erilaisia vaihtoehtoja tarpeen täyttämiseksi ja päädyin aurinkosähkön ja UPS-järjestelmän yhdistelmään. Tämä oli taloudellisesti järkevin tapa turvata sähkön saatavuus. Koska 100 % luotettavuus ei ollut välttämätöntä, tavoitteena oli paras kompromissi luotettavuuden ja hinnan välillä. Arvioin myös vaihtoehtoja energian säästämiseksi, Turunen kertoo ja jatkaa:

– Suunnitelman pohjalta laskin aurinkokennoston, akuston, lataussäätimen ja vaihtosuuntaajan tarvittavan kapasiteetin. Lisäksi suunnittelin kytkennät näiden komponenttien välille, mitoitin kaapelit kuormitusta vastaaviksi ja suunnittelin turvalaitteen asiakkaan tarpeiden mukaan.

Opinnäytetyön ohjaajan Pasi Puttosen mukaan projekti oli onnistunut ja täytti työssä asetetut vaatimukset.

– Teemu toteutti opinnäytetyön laaditun suunnitelman mukaisesti ja täysin itsenäisesti vieraassa kulttuurissa ja pystyi tuomaan esille omatoimisesti uusia ratkaisuja ja teknisiä menetelmiä, joilla aurinkoenergia, paikallinen sähköverkko ja akustot yhdistettiin toimivaksi kokonaisuudeksi. Vaihtokytkentä aurinkosähköjärjestelmän ja sähkönjakeluverkon välillä tapahtuu automaattisesti. Opinnäytetyössä kehitetty järjestelmä soveltuu yleisemminkin paikallisen sähköenergian tuottamiseen ja varsinkin, jos sähkönjakeluverkon toimitusvarmuus on huono.

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö jakaa vuosittain opinnäytetyöpalkinnon, jota voivat tavoitella keskisen ja pohjoisen Suomen ammattikorkeakoulujen tekniikan yksiköistä valmistuvat opiskelijat opinnäytetöillään. Palkinnon suuruus on 1000 – 5000 euroa.

Palkittavia töitä valitessaan ja palkinnon suuruudesta päättäessään säätiö kiinnittää huomiota mm. kehittääkö tai edistääkö työ elinkeinoelämän teknologista osaamista, tukeeko tai edistääkö työ innovatiivista yritystoimintaa, onko työssä hyödynnetty uusinta teknologiaosaamista ja onko työssä löydetty tai esitetty kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Lisätietoja:
Pasi Puttonen, lehtori, opinnäytetyönohjaaja, 0400 985 405, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö
Teemu Turunen, opinnäytetyöntekijä, 044 3737 107, teemu.turunen7@gmail.com

Avainsanat

Jaa

Takaisin