jamk.fi
29.5.2015

JAMKin konetekniikka sai EUR-ACE -laatuleiman

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tekniikan asiantuntijaryhmä päätti 28.5. kokouksessaan, että JAMKin konetekniikan tutkinto-ohjelma läpäisi hyväksytysti tekniikan alan ohjelma-arvioinnin. Ohjelmalle myönnettiin EUR-ACE Bachelor -laatuleima, joka on voimassa 28.5.2021 asti.

Tutkinto-ohjelman erityiseksi vahvuudeksi arviointiryhmä mainitsi läheisen kanssakäymisen alueen teollisuuden kanssa opiskelija- ja tuotekehitysprojekteissa sekä ohjelman kansainvälisyyden. Opiskelijoille on tarjolla hyviä mahdollisuuksia vaihto-opiskeluun ja teollisuuden kanssa tehtäviin opiskelijaprojekteihin ulkomailla. Myös opettajien kansainvälinen vaihto on aktiivista. Vahvuutena pidettiin myös opiskelijan äänen kuuntelemista ja vaikutusmahdollisuuksia koulutuksen kehittämisessä.

Hyvinä käytänteinä arviointiryhmä nosti esille opintojaksojen puolivälipalautteen sekä kansainvälisen tuotekehityskurssin, jossa suomalaiset ja ulkomaiset opiskelijat työskentelevät kansainvälisissä ryhmissä ja ratkaisevat todellisia yritysten antamia tuotekehityshaasteita.

– Akkreditointitulos osoittaa konetekniikan toiminnan laadun olevan kansainväliset kriteerit täyttävää. Kansainvälisesti tunnustettu laatuleima antaa hyvän lähtökohdan konetekniikan kansainvälisen toiminnan edelleen kehittämisessä, yliopettaja Harri Peuranen toteaa.

Kehittämistoimenpiteiksi arviointiryhmä suositteli mm. käytännön laboratorio- ja työpajatyöskentelyn lisäämistä.

Lisätietoja:
Harri Peuranen, yliopettaja, 0400 647 069, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö

Takaisin