jamk.fi
12.8.2015

JAMK onnistui Egyptissä: ”Kiinnostus suomalaista koulutusta kohtaan kasvussa”

Jyväskylän ammattikorkeakoulun vetämä koulutushanke Egyptissä päättyi onnistuneesti. Kahden ja puolen vuoden aikana kansallinen koulutuksen arviointivirasto NAQAAE otti monta kehitysaskelta eteenpäin ja jatkaa maan koulutusjärjestelmän parantamista.

Egyptissä koulutuksen kehittäminen kansainväliselle tasolle nähdään tärkeänä koko maan tulevaisuudelle. Hankkeessa keskityttiin erityisesti koulutuksen laadun arviointiin, jotta toimintatapoja osataan kehittää. Lähtökohtina olleita eurooppalaisia käytäntöjä sovellettiin paikallisiin tarpeisiin.

Yhteiskunnallisten levottomuuksien vuoksi hanketyö keskeytettiin muutamaksi kuukaudeksi. Vaikeat olosuhteet johtivat myös projektin uudelleen organisointiin sekä kohdeorganisaation korkeimman johdon vaihdoksiin. Haasteista huolimatta kaikki suunnitellut työpajat, opintovierailut, seminaarit ja oppimateriaalit toteutuivat.

– Asiakkaamme NAQAAE:n ja sen sidosryhmien suhde on nyt selkeästi erilainen. Aiemmin melko jännitteiset välit ovat vaihtuneet luottamukseksi. Sosiaalinen pääoma tullee kantamaan jatkossakin pitkälle, sillä laajemmat tulokset nähdään vasta vuosien saatossa, projektijohtaja Heikki K. Lyytinen korostaa.

– Suomalaisen sisun ansiosta töitä tehtiin loppuvaiheessa käsittämätön määrä, mutta loppukirin ansiosta myös onnistuimme upeasti. Jo ennen hankkeen alkua Suomen maine koulutusosaajana oli kiirinyt paikallisten korviin, mutta onnistunut yhteistyö on saanut aikaan yhä voimakkaamman yhteistyöhalukkuuden nimenomaan suomalaisten kanssa. Egyptissä kiinnostus suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaan on yhä kasvussa.

Kairossa asuneen paikallisen asiantuntijan Reijo Aholaisen lisäksi suomalaiset ja saksalaiset asiantuntijat työskentelivät maassa eripituisia aikoja ja egyptiläiset kävivät vastaavasti opintovierailuilla Euroopassa. Hankkeessa asiantuntijana toiminut Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen kehuu egyptiläisten virkamiesten aktiivista työpanosta.

– NAQAAE sai hankkeen aikana uuden johtajan, jonka myötä työilmapiiri on parantunut ja henkilöstö on hyvin kiinnostunut uusista asioista. Twinning-hankkeen ansiosta JAMK solmi heinäkuussa merkittävän yhteistyösopimuksen Alexandriassa sijaitsevan Pharos Universityn kanssa. Painopisteinä ovat opettajankoulutuksen kehittäminen sekä korkeakoulujen yrittäjyyskasvatus, joka nähdään merkittävänä mahdollisuutena parantaa valmistuneiden työllisyyttä.

Nyt päättyneessä Euroopan Unionin Twinning-rahoituksella toteutetussa hankkeessa JAMKin kumppanina oli Saksan akateemisen henkilöstövaihdon keskus DAAD. Kyseessä oli Suomen ensimmäinen koulutussektorille rahoitusta saanut Twinning-hanke, jonka päätösseminaari pidettiin heinäkuussa Kairossa. Yhteistyötä pyritään jatkamaan uusien hankkeiden merkeissä.

Lisätietoja:
Heikki Lyytinen, Twinning-hankkeen projektijohtaja, 040 5444 299, hekalyyt@gmail.com
Jussi Halttunen, rehtori, 0400 644 913, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin