jamk.fi
29.6.2015

JAMK mukana arktisten rakenteiden kehityksessä

Tekes on myöntänyt JAMKin Arktiset rakenteet –projektille 600 000 € rahoituksen aikavälille 1.9.2015 – 31.12.2017. Hankekumppanina toimii Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Projektin keskeisenä tavoitteena on laajentaa tietämystä eri rakenteiden käyttäytymisestä arktisissa meriolosuhteissa. Koneiden, laitteiden ja rakenteiden toiminnan kannalta on tärkeää niiden toiminnan ja kestävyyden selvittäminen eri lämpötiloissa.

– Arktisissa, merellisissä olosuhteissa käytettäviin koneenosiin ja rakenteisiin kohdistuu normaalista, sisämaassa käytettävistä ulkorakenteista selvästi poikkeavia vaatimuksia. Kylmyys yhdistettynä voimakkaaseen dynaamiseen kuormitukseen ja meriveden suolan aiheuttamaan korroosioon luo haasteellisen ympäristön käytettäville rakenteille, toteaa JAMKin teknologiayksikön tuleva koulutus- ja T&K-päällikkö Matti Kurki.

– Projektin avulla on mahdollista vastata paremmin kansainväliseen, arktisen teknologian alueen osaamiskilpailuun hyödyntämällä uusinta kehitettyä kylmien olosuhteiden testausteknologiaa. Tämän avulla voidaan sekä säilyttää että lisätä vaadittavaa teknologista etumatkaa.

Tutkimusprojektin tuloksena saadaan uutta tietoa, jonka avulla voidaan ohjeistaa arktisen rakenteen suunnittelu materiaali, lämpötila ja ulkoinen korroosioympäristö huomioiden. Tutkimus lisää merkittävästi tietämystä, koneenosien, hitsattujen rakenteiden ja ohutlevyrakenteiden käyttäytymisestä kylmissä, arktisissa olosuhteissa. Tietämyksellä on suuri merkitys toteutettaessa vaativia, kansainvälisiä projekteja arktisilla alueilla.

Rahoituksen saanut projekti tukee osaltaan Tekesin Arktiset meret -ohjelman tavoitteita, jonka tarkoituksena on edesauttaa uusien liiketoimintojen syntymistä merenkulun ekotehokkaissa ratkaisuissa sekä merialueiden luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä.

Lisätietoja:
Matti Kurki, koulutus- ja T&K-päällikkö (1.8. alk), 040 548 2230, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Pasi Raiskinmäki, yksikönjohtaja, 050 309 5359, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö

Jaa

Takaisin