jamk.fi
1.4.2015

Ison osan insinööriopintoja voi tehdä pelejä ohjelmoimalla

Jyväskylän ammattikorkeakoulu aloitti ensimmäisenä AMK:na Suomessa peliohjelmoinnin opetuksen insinööriopinnoissaan vuonna 2003. Tulevasta syksystä alkaen jopa kolmannes insinööriopintojen laajuudesta voi sisältää pelinkehitystä.

Peliohjelmointi- ja Game Development -opintojen lisäksi on mahdollista kartuttaa pelikehityksessä tarvittavaa osaamista kuten testausta, projektinhallintaa ja grafiikan tuottamista. Insinööriopintojen 15 opintopisteen pelinkehityskokonaisuuteen kuuluu niin peliohjelmointia, pelisuunnittelua, pelinkehitystä valitussa ympäristössä kuin laaja ryhmässä toteutettava peliprojekti. Myös työharjoittelun ja opinnäytetyön voi tehdä omaan peliinsä liittyen.

– Moni valmistuneista on työllistynyt pelitaloihin. Pelinkehityksen opettajina IT-instituutissa toimii eri peliyritysten asiantuntijoita kuten Star-Arcaden CTO Jani Immonen ja Sieidin Klaus Kääriäinen, joten alan tuorein tietämys on käytössämme, toteaa ohjelmistotekniikan yliopettaja Jouni Huotari ja jatkaa:

– Myös mobiilipelit ovat tänä päivänä olennainen osa pelikoulutusta. Opiskelijamme ovat tehneet pelejä mm. Mobile Programming –opintojaksolla.

Pelinkehittäjäkoulutusta on tarjolla myös työttömille ja työttömyysuhan alaisille, kun JAMK aloittaa huhtikuussa 2015 toista kertaa järjestettävän toteutuksen.

– Lähdemme liikkeelle hyvillä ennakko-odotuksilla, sillä aikaisempi koulutus koettiin tarpeelliseksi ja kurssilaisista osa on jo perustamassa omaa pelialan yritystä. Peliala on kaiken kaikkiaan nosteessa seudullamme. Uusia yrityksiä syntyy koko ajan ja peliosuuskunta EXPA on saanut toimijat löytämään toisensa, Huotari toteaa.

Kahdeksan kuukautta kestävässä koulutuksessa perehdytään pelialan yritysten liiketoimintamalleihin, yrittäjyyteen, pelialustoihin ja pelisuunnittelun eri osa-alueisiin. Ohjelmaan kuuluu myös työssäoppimista ja projektityöskentelyä. Koulutuksen aloittaa 12 kurssilaista.

Lisätietoja:
Jouni Huotari, yliopettaja, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti

Takaisin