jamk.fi
30.10.2015

Hae ohjausalan opintovierailulle Eurooppaan

Suomalaiset ohjaus- ja neuvontatyön ammattilaiset voivat taas hakea Academia-opintovierailulle Eurooppaan. Opintovierailuilla edistetään ohjausalalla työskentelevien kansainvälistä liikkuvuutta ja tiedonvaihtoa hyvistä eurooppalaisista ohjauskäytännöistä. Hakuaika on 2.–22.11.2015.

Academia-opintovierailut on tarkoitettu erilaisissa ohjauksen tehtävissä toimiville neuvojille, ohjaajille ja asiantuntijoille TE-palveluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Vierailuille voivat hakea myös henkilöt, jotka toimivat ohjauksen parissa yrityksissä ja järjestöissä. Hakemusten perusteella mukaan valitaan työpareja, jotka edustavat monipuolisesti ohjausalaa ja -tehtäviä sekä ammatillista koulutusta.

Opintovierailulle valituille myönnetään apuraha, joka kattaa majoitus- ja matkustuskustannuksia. Apurahan saaneet osallistuvat Academia-lähtövalmennukseen ja paluuseminaariin sekä tuottavat mm. loppuraportin ja ammatillisen artikkelin.

Suomalaiset ohjaajat voivat hakea opintovierailuille keväällä 2016 ainakin Belgiaan, Espanjaan, Isoon-Britanniaan, Luxemburgiin, Ranskaan, Romaniaan, Slovakiaan, Tanskaan ja Viroon, mahdollisesti myös Latviaan. Academia-vaihtojakso luokitellaan ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi ja kaikille sen läpäisseille annetaan todistus ja suorituksena viisi opintopistettä.

Academia-opintovierailut ovat Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettu hanke, josta vastaa Suomessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Käynnistyvä haku koskee vuoden 2016 maalis-toukokuussa järjestettäviä vierailuja.

Lue lisää ja hae mukaan 22.11.2015 mennessä 

Aikaisempina vuosina opintovierailuille totesivat kokemuksistaan paluuseminaarissa seuraavaa:

"Tämä matka oli mitä parhainta kielikylpyä, joka toi aivan uutta lisävarmuutta ja uskallusta itselle vieraiden kielten käyttöön jatkossakin."

"Sain joitakin ideoita arkityöhöni ja sen toteuttamiseen. Opin kieltä ja kulttuuria. Sain ideoita siitä, miten vierailuja voidaan järjestää. Sain kokemusta esitelmien pitämisestä vieraalla kielellä."

"Yhteistyö työparin kanssa on tiivistänyt työyhteisöjemme yhteistyötä, tämä on ollut erittäin arvokas anti matkasta."

 

 

Takaisin