jamk.fi
21.9.2015

Green Care -koulutusmalli hyvinvointi- ja terveysalalle

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hankkeessa kehitetään koulutusta työelämän tarpeisiin. Green Care -termillä tarkoitetaan luonto-, eläin- sekä maatila-avusteisten menetelmien hyödyntämistä hyvinvointi- ja terveyspalveluissa.

Koulutusmallin avulla voidaan luoda räätälöityjä, toimialarajat ylittäviä ja yhtenäiset kriteerit täyttäviä koulutuksia hyvinvointi- ja terveysalalla toimiville yrittäjille, alalle yrittäjiksi aikoville sekä alan asiantuntijoille ja ammattilaisille.  

Hanke toteutetaan yhteishankkeena, jota koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu.

Laajan toteuttajaverkoston ansiosta koulutusmallia pystytään kehittämään moniulotteisena kokonaisuutena. JAMKin osuutena on rakentaa koulutusta Green Care toimintaympäristö -teemaan sekä kehittää tulevien Green Care -kouluttajien koulutusta. Hanke toteutetaan 22.6.2015 - 21.6.2018.

Lisätietoja:
Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö