jamk.fi
26.11.2015

Avoin oppimateriaali kv-opiskelijoiden ohjaamisen tueksi

JAMKissa on kehitetty välineitä sosiaali- ja terveysalan monikulttuuristen vuorovaikutustaitojen parantamiseksi yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Soulbus – Building Social Capital by Imroving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market -hankkeessa kehitettiin välineitä sosiaali- ja terveysalan monikulttuuristen vuorovaikutustaitojen parantamiseksi yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoitteena oli vahvistaa opettajien ja työelämäohjaajien monikulttuurisuusosaamista opiskelijoiden harjoittelun ohjaamisessa sekä tiivistää systemaattista yhteistyötä työelämän ja korkeakoulujen välillä.

Hankkeen tuloksena syntyi avoin oppimateriaalisivusto opiskelijan ohjauksen tueksi. Englanninkielinen sivusto on tarkoitettu ensisijaisesti opettajille ja työelämän ohjaajille. Sivustolla annetaan ohjeita monikulttuurisuusosaamisen vahvistamiseksi sekä jaetaan kansallisia monikulttuurisen ohjaamisen käytäntöjä.

Soulbus toteutettiin 1.10.2013 – 30.9.2015. Hanke rahoitettiin EU:n Life Long Learning -ohjelmasta, ja sitä koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Hankkeessa oli mukana 13 yhteistyökumppania viidestä Euroopan maasta ja USA:sta.

Lisätietoja:
Hanna Hopia, yliopettaja, 0400 989 446, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Sanna Sihvonen, yliopettaja, 040 727 4085, etunimi.sukunimi@jamk.fi,  Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointi

Takaisin