jamk.fi
28.10.2014

Tarvaalan Biotalouskampus kehittyy yritysten ja maakunnan hyväksi

Biotalouskampus tiedottaa aiesopimuksesta ke 29.10. klo 15.00

Saarijärven Tarvaalassa on annettu maatalousalan koulutusta jo lähes 150 vuoden ajan. Tänä päivänä Tarvaalan kampuksella toimii kaksi biotalousalan kouluttamista sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittavaa oppilaitosta, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Luonnonvara-ala ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti.

Biotalous on voimakkaasti kehittyvä yhteiskunnan sektori, joka tarvitsee paljon uutta tietoa ja osaajia sekä puitteita kehittää uusia biomassoihin perustuvia tuotteita ja palveluita. Tavoitteena on luoda Tarvaalan Biotalouskampuksesta biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat.

Tarvaalan Biotalouskampuksen toimijat kokoontuvat linjaamaan alueen kehittämistä keskiviikkona 29.10. klo 13 Tarvaalan Biotalouskampukselle Jyväskylän ammattikorkeakoulun tiloihin (Tuumalantie 17, 43130 Tarvaala).  Mukana ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Saarijärven kaupunki ja SSYP Kehitys Oy.

Tapaamisen tarkoituksena on solmia aiesopimus, jolla osapuolet osoittavat tahtonsa ja sitoutumisensa kehittää yhteistyössä Tarvaalan kampusalueella sijaitsevia fyysisiä rakenteita, maa-alueita ja alueella tehtävää toimintaa siten, että ne muodostavat valtakunnallisesti merkittävän biotalousalan uutta liiketoimintaa, osaamista ja tietoa tuottavan Tarvaalan Biotalouskampuksen.

Aiesopimukseen tullaan kirjaamaan kehittämistoimia koulutukseen, yritysyhteistyöhön, yrityshautomo- ja toimitilapalveluihin, rakentamiseen ja markkinointiin liittyen. Aikaisemmin alueen toimijat ovat valinneet kehittämisen tieksi ns. Hevosen loikka -vaihtoehdon, joka sisältää mm. merkittäviä investointeja alueen rakennuskantaan. Visio alueen kehittämisestä on nähtävillä Youtubessa.

Medioille kerrotaan päättäjätapaamisen tuloksista välittömästi tilaisuuden päättymisen jälkeen keskiviikkona 29.10. klo 15. Paikalla haastateltavina on Tarvaalan Biotalouskampuksen toimijoiden ylin johto. Tervetuloa!

Kehittyvät biotalousalan yritykset kohtaavat Tarvaalan Biotalouskampuksella jo päättäjätapaamista seuraavana päivänä torstaina 30.10., kun Kasvu Open –kilpailun Bioketju- ja Biotuote-prosessit käynnistyvät. Mukaan on tulossa 20 kasvuhakuista biotalousalan yritystä ja 20 asiantuntijaa. Tutustu tarkemmin Kasvu Openiin.

Lisätietoja:
Pekka Äänismaa, johtaja, 0400 279 057, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstittuutti

Takaisin