jamk.fi
8.10.2014

Taksvärkki vie ulkomaalaisia opiskelijoita alueen yrityksiin

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetään Keski-Suomen alueella kansainvälinen taksvärkki, Day at Work, 10.10.2014. Silloin ammattikorkeakoulun ja yliopiston ulkomaiset tutkinto-opiskelijat jalkautuvat alueen yrityksiin tutustumaan suomalaiseen työelämään. Yrityksille päivä tuo helpon väylän tutustua eri markkina-alueilta tulleisiin nuoriin. Nämä voivat nähdä yrityksen toiminnan ja liiketoimintamahdollisuudet ulkopuolisen silmin.

Taksvärkkinä opiskelija tekee yrityksessä yhdessä sovittavia työtehtäviä, kyse voi olla kiireavusta, kielikylvystä tai yhteisestä tutustumisesta opiskelijan kotimaahan mahdollisena kohdemarkkinana. Päivästä yritys maksaa 50 euron palkkion, joka tilitetään Taksvärkki ry:n kautta hyväntekeväisyyteen Kenian ja Sambian katulapsille.

Vinkkejä kehittämiseen

Salminen & Tikka Oy:n yrittäjä Petri Salminen on ilmoittautunut mukaan kv-taksvärkkipäivään.

– Uskon, että pääsemme näin arvioimaan asiakasyritystemme markkinapotentiaalia uusilla kohdemarkkinoilla. Me suomalaiset yrittäjät tuppaamme liian usein aliarvioimaan osaamisemme tason ja kilpailukykymme kansainvälisillä markkinoilla, Salminen sanoo.

BioGTS Oy:llä on jo ennestään hyviä kokemuksia ulkomaalaisista opiskelijoista. Venäjältä, Kolumbiasta, Kiinasta ja Vietnamista tulleet opiskelijat toimitusjohtaja Mika Rautiainen on löytänyt erilaisten seminaarien sekä ammattikorkeakoulun ja yliopiston kautta. Rautiainen kannustaakin muita yrittäjiä rohkaisemaan mielensä ja tarttumaan mahdollisuuteen.

– Meillä olleet opiskelijat ovat erittäin innokkaita, oma-aloitteisia ja aktiivisia ja auttaneet meitä kansainvälistymisessä. Suurin osa heistä on jäänyt meille töihin tai kotimaahansa palattuaan jatkaneet meidän agentteina, Rautiainen vinkkaa.

– Ulkomaalaisen opiskelijan osaamista voi taksvärkkipäivän aikana hyödyntää esimerkiksi pitämällä kielikylpyä ja small talk -harjoituksia vieraalla kielellä, tutustua tämän kotimaan kulttuuriin tai antaa yrityksen materiaalia natiivin kielentaitajan arvioitavaksi, työelämäasiantuntija Muru Linjala Jyväskylän yliopistosta kuvailee.

Taksvärkkipäivän järjestäjänä toimii Keski-Suomen Team Finland. Mukana ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kaupunki, Jykes Oy, Keski-Suomen Yrittäjät, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Liitto, Keski-Suomen ELY-keskus, Finnvera sekä Finnpro.

Yrityksiä on tapahtumaan ilmoittautunut reilu 30. Ne ovat eri aloilta ja niiden koko vaihtelee alueen suurimmista työllistäjistä pieniin ja keskisuuriin. Ulkomaalaisia opiskelijoita on mukana reilu 40. Heistä suurin osa on Jyväskylän yliopistosta.

Lisätietoja:
Nina Björn, kansainvälisen toiminnan päällikkö,  040 585 6791, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

   

 

Jaa

Takaisin