jamk.fi
19.11.2014

Potilasohjaus on siirtymässä kasvokkain tapahtuvasta neuvonnasta verkkoon

Nykypotilas ei välttämättä halua matkustaa sairaalaan kuulemaan ja saamaan ohjausta, vaan haluaa itse etsiä tietoa internetistä. Digitaaliset kanavat ja sosiaalinen media tarjoavat uuden tiedonhakuväylän ja ovat tehneet potilaista aikaisempaa valveentuneempia. PIUHA-projektin päätösseminaarissa 20.11.2014 klo 8:30–16:00 Ravintola Priimuksessa Jyväskylässä keskustellaan potilasohjauksen nykytilasta julkisen ja yksityisen sektorin näkökulmista.

Lisääntynyt tiedonhaku verkkokanavista haastaa ammattimaisen potilasohjauksen. Keskustelupalstojen lisäksi verkossa tulee tarjota hoitohenkilökunnan tutkimusnäyttöön perustuvaa potilaan ohjaamista.

- On hyvä, että potilaat saavat keskustelupalstoilta vertaistukea, mutta tärkeintä on oikea ja tutkimukseen pohjautuva tieto. Vain näyttöön pohjautuvalla tiedolla potilas voi tehdä hoitoaan tukevia ratkaisuja ja näissä valinnoissa ammattihenkilöstö voi häntä tukea, projektipäällikkö Jaana Mäkelä kertoo.

Verkossa on saatavilla erilaisia potilasohjeita. Ne saattavat olla pitkiä ja vaikeaselkoisia. Potilasohjaus on mahdollista toteuttaa osittain myös tietosuojatulla sähköpostiviestinnällä ja tekstiviesteillä. Myös reaaliaikaista chattia ja videopuheluita on paikoin kokeiltu.

- PIUHA-projektissa potilaalle luotiin pelillinen oppimisympäristö, jossa hän voi tietovisailutyyppisesti tutustua esimerkiksi tulevaan leikkaukseensa. Pelillisyyden hyödyntäminen terveydenhuollossa on voimakkaasti kasvussa, Mäkelä jatkaa.

Olennaisen tärkeää potilasohjauksessa on kuitenkin edelleen henkilöstön ja potilaan välinen vuorovaikutus, tapahtuipa se sitten kasvokkain tai sähköisten viestimien avulla. 

Torstain seminaarissa tutustutaan lisäksi simulaatio-oppimiseen ja PIUHA-oppimissovelluksen hyödyntämiseen hoitohenkilökunnan perehdytyksessä. 

PIUHA - Tietokoneavusteinen oppiminen ja potilasohjaus sairaalaympäristössä -hanke toteutetaan 1.2.2011 - 31.12.2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulun vetämänä yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen kanssa. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätietoja:
Jaana Mäkelä, projektipäällikkö, 0400 917 386, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Jaa

Takaisin