jamk.fi
9.12.2014

Osuva esittelee menetelmiä innovaatiotoiminnan johtamiseen 10.12.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on viime vuosina tapahtunut lukuisia uudistuksia, jotka ovat vaikuttaneet sekä palvelujen järjestämiseen että rakenteisiin. On todennäköistä että organisaatiomuutosten suunta jatkuu samana, mutta tahti kiihtyy ja muutokset ovat entistä suurempia. Näiden uudistusten rinnalle tarvitaan kehittämiskäytäntöjä, jotka huomioivat koko henkilöstön hyvinvoinnin ja kytkevät kehittämisen osaksi päivittäistä työtä.

Valtakunnallinen Osuva-projekti tutki vuosina 2012-2014 miten sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa tuetaan osallistuvaa innovaatiotoimintaa johtamisen keinoin. Uudistamalla johtamista ja kehittämisen tapoja saadaan työntekijöiden yhteinen ymmärrys työstä ja asiakkaiden tarpeista uudistamisen voimavaraksi.

Käytäntölähtöinen innovointi toteutuu arkityössä, mutta kehittämistoimintaa ei ole tehty näkyviksi, eivätkä yksittäiset ratkaisut aina leviä. Jotta osallistuva innovaatiotoiminta sekä työyhteisössä syntyneet innovaatiot ja niitä edeltävä kehittämisprosessi saadaan näkyväksi, tarvitaan esimiestä välittäjäksi ja tukijaksi. Tässä tehtävässä esimiehet tarvitsevat erityisiä taitoja.

Osuvassa kokeiltiin ja tutkittiin erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja, joilla organisaation toimintaa voidaan kehittää yhdessä asiakkaiden, työntekijöiden ja johdon kanssa. Tunnistetut innovaatiotoimintaa edistävät tekijät ja innovaation syntymekanismit tukevat sosiaali- ja terveysalan organisaatioita uudistusten eteenpäinviemisessä. Tutkimuksessa kumppaneina oli mm. kotihoito, perhepalvelut, päiväkoti, psykiatrian tulosalue, oppilashuollon palvelut sekä terveyskeskuksen vuodeosasto.

Yksi esimerkki osallistuvaa innovaatiotoimintaa edistävästä toimintatavasta on Jyväskylän kaupungissa kokeillut palvelumuotoilumenetelmät:

– Jyväskylän kaupungille rakennettiin verkostomainen perhekeskusmalli kaupungin eri organisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyönä. Samalla otettiin käyttöön palvelumuotoilun työtapoja osana työntekijöiden arkitoimintaa. Tärkeimpinä hyötyinä koettiin työkalujen konkreettisuus sekä niiden avulla hankitun asiakasymmärryksen tarkentuminen, kertoo palvelumuotoilun asiantuntija Juha Tuulaniemi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Osuvan tuloksista  kerrotaan 10.12.2014 klo 12-16 Arcadassa Helsingissä.

Lisätietoja seminaarista

Osallistuva innovaatiotoiminta on henkilöstön ja asiakkaiden aktiivista ja aloitteellista osallistumista yhteisölliseen kehittämis- ja innovaatioprosessiin. Lähtökohtana osallistuvassa innovaatiotoiminnassa on yhteinen näkemys asiakkaan tarpeista ja työyhteisön yhteisistä toimintatavoista

Lisätietoja:
Johanna Heikkilä, asiantuntija, 040 848 8623, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointi

 

Avainsanat

Jaa

Takaisin