jamk.fi
18.8.2014

Mitä on resurssiviisaus maansiirtotoiminnassa?

Kuinka maa- ja muita massoja kierrätetään Jyvässeudulla? Voiko niitä uusiokäyttää? Mikä on Massainfo? Resurssiviisas maansiirtotoiminta -seminaari JAMKIn Dynamolla 21.8.

Suomessa käytetään vuosittain rekkakuormallinen maa-aineksia jokaista asukasta kohti pelkästään julkisen sektorin rakentamiseen. Määrä on Euroopan korkeimpia. Suomessa kierrätyskiviainesten määrä on vain noin prosentin verran kaikesta käytetystä kiviaineksesta. Vertailun vuoksi, Saksassa käytetään pääasiassa kierrätys- ja uusiomateriaaleja. Siellä hyödynnetään jopa 95 prosenttia uudelleen eli vain 5 prosenttia käytöstä poistetusta kiviaineksesta läjitetään. Nyt Jyvässeutu haluaa Sitran tuella kehittyä resurssiviisaammaksi ja edistää maamassojen kierrättämistä ja uusiokäyttöä.

Soraa, hiekkaa, kalliomurskeita ja sepeleitä käytetään Suomessa 100 miljoonaa tonnia vuosittain. Yleensä kierrätysmateriaalin tarjonta ja materiaalin kysyntä kohtaavat heikosti. Käyttökelpoisia maa-aineksia läjitetään tarpeettoman paljon maankaatopaikoille ja uusia kaivetaan kaiken aikaa. Kuljetuskustannukset ja ympäristörasite kasvavat kohtuuttomiksi. Asia on tärkeä niin julkiselle sektorille kuin yrityksillekin.

– Lainsäädäntö ja sen tulkinnat, toimijoiden asenteet sekä alueelliset toimintatavat rajoittavat monin tavoin maamassojen uusio- ja kierrätyskäyttöä. Esimerkiksi kierrätysmateriaalien hyödyntäminen tulisi huomioida jo rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa, Eija Ehrukainen Maa- ja vesirakennusalan yrittäjien ja yritysten etujärjestö Infra ry:stä kertoo.

Alueellista maamassojen kierrättämistä rajoittaa merkittävästä tiedon ja vuorovaikutuksen puute alan toimijoiden kesken. Ajantasainen tieto maa-ainesten kysynnästä ja tarjonnasta olisi hyvä olla kaikkien saatavilla. Nykyistä parempi maa-ainesvirtojen hallinta onkin kaikkien toimijoiden yhteinen intressi. Hallinta on mahdollista hyvän suunnittelun, yhteistyön, avoimuuden ja sopivien työkalujen avulla.

Resurssiviisas maansiirtotoiminta -seminaari  JAMKIn Dynamolla 21.8. 

Alueellisten toimintatapojen ja yhteistyön kehittäminen ovat alalla tärkeitä. Tällä hetkellä mahdollisuudet ovat suuret, mutta työkaluja on niukasti tarjolla. Myös asenteisiin vaikuttaminen on  tärkeässä roolissa. Niin viranomaiset, yritykset kuin yleiset asenteet kaipaavat muutosta. Maanrakennusalan toimijat ja viranomaiset kaipaavatkin lisää tietoa minkälaista maansiirtotoimintaa lähialueilla tapahtuu -sekä uskallusta kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen. Resurssiviisas maansiirtotoiminta -seminaari pyrkii vastaamaan erityisesti näihin tarpeisiin.  Seminaari järjestetään to 21.8  Jyväskylän ammattikorkeakoulun Dynamolla klo 12-16, paikkana Piippukatu 2, Jyväskylä. Päivän aikana käydään ratkaisukeskeistä keskustelua alueellisten yritysosapuolten ja viranomaisten kesken.

Tilaisuuden järjestävät JAMKin Biotalousinstituutti  ja Ramboll Oy yhteistyössä Jyvässeudun maansiirtoalaan liittyvien toimijoiden kanssa. Sen rahoittavat Sitran Resurssivirrat haltuun -hanke UUMA2-hanke.

Lisätietoja:
Eija Ehrukainen, ympäristö ja yhteiskuntavastuu johtaja, 050 412 0699, etunimi.sukunimi@infra.fi, Infra Ry
Katja Niemelä, toiminnanjohtaja, 0400 836 205, etunimi.sukunimi@infra.fi,  Infra ry Keski-Suomi
Kirsi Knuuttila, projektipäällikkö, 040 776 8880 sekä  Tarmo Lampila, asiantuntija, 050 594 52 87, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti
Marjo Ronkainen, projektipäällikkö, 040 551 1922, etunimi.sukunimi@ramboll.fi, Ramboll oy

Takaisin