jamk.fi
20.10.2014

JAMKista jo 60 lääkkeitä määräävää sairaanhoitajaa, kätilöä ja terveydenhoitajaa

Lokakuun 2014 loppuun mennessä on sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksesta Suomessa valmistunut yli 170 sairaanhoitajaa, kätilöä ja terveydenhoitajaa, JAMKista yhteensä 60. Heistä 32 työskentelee Keski-Suomen alueella.Lääkkeitä määräävien hoitajien syysfoorumi pidetään JAMKin Dynamolla 22.10.

Lokakuun 2014 loppuun mennessä on sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksesta Suomessa valmistunut yli 170 sairaanhoitajaa, kätilöä ja terveydenhoitajaa, JAMKista yhteensä 60. Heistä 32 työskentelee Keski-Suomen alueella.

Lääkkeitä määräävien hoitajien kolmanteen syysfoorumiin 22.10. klo 10-16 kokoontuu lähes 100 ammattilaista eri puolilta maata päivittämään osaamistaan ja jakamaan kokemuksiaan. Paikkana On Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Piippukatu 2, Dynamon auditorio.

Kahden nykyisen koulutusammatin, lääkärin ja sairaanhoitajan, väliin on syntynyt uusi tehtävänkuva, joka laajentaa sairaanhoitajan roolia sekä lisää hänen vastuutaan asiakkaan terveydentilan määrittelyssä ja lääkehoidon toteutuksessa. Asiakkaan kannalta hoidon saatavuus on parantunut, koska sairaanhoitajan vastaanotolle on mahdollista päästä nopeammin kuin lääkärille. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta uudistettaessa uudet tehtävänkuvat ovat keino parantaa palvelujen saatavuutta ja turvata lähipalvelut. Kaikki oikeuden saaneet hoitajat työskentelevät kuntasektorilla, sillä koulutuksella halutaan parantaa lääkäripulasta kärsivän julkisen sektorin terveyspalveluja ja joustavoittaa potilaiden hoitoon pääsyä. Toisin kuin lääkäreillä, sairaanhoitajilla rajattu oikeus määrätä lääkkeitä on sidottu työpaikkaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti toukokuussa 2013 valtakunnallisen asiantuntijatyöryhmän sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen, sekä optikon ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan suuhygienistin pro auctore –lääkkeenmääräämisen ja niiden edellyttämän koulutuksen toteutumisen ja kehittämistarpeiden arviointia varten. Arviointiin on kerätty kyselytutkimuksen keinoin tietoja laajalti eri toimijaryhmiltä.  STM järjestää ensimmäinen kuulemistilaisuuden 21.10. Helsingissä. Raportin valmistuttua sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää tarvittavat toimenpiteet koskien lääkkeenmääräämisen piiriin kuuluvia palvelusektoreita, ammattiryhmiä ja lääkkeitä.

Sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille kehittymässä olevat tehtäväkuvat vahvistavat hoitotyön roolia lääkehoidon osaamisessa erityisesti akuutissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa sekä ennaltaehkäisyn että omahoidon tukemisen näkökulmista. Sairaanhoitajien kirjoittamissa lääkemääräyksissä suurimpia lääkeaineryhmiä ovat systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet, joita oli yli puolet kirjoitetuista resepteistä ja seuraavana sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet. Kirjoitettujen reseptien määrä ei kuitenkaan saa olla ainoa työn vaikuttavuuden mittari. Koulutuksen antamat hyvät valmiudet perusteelliseen potilaan tutkimiseen tukevat itsenäistä päätöksentekoa. Kätilöillä ja terveydenhoitajilla on mahdollisuus kehittää naisen lisääntymisterveyden edistämiseen entistä kokonaisvaltaisempia toimintamalleja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä neuvolatoiminnasta alkaen.

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen koulutuksessa opiskelee parhaillaan yli 50 opiskelijaa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Karelia ammattikorkeakoulussa, Laurea ammattikorkeakoulussa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tammikuussa 2015 alkavaan koulutukseen voi hakea 14.11. saakka Jyväskylän, Tampereen sekä Karelia ja Laurea ammattikorkeakouluihin.

Lisätietoja:
Johanna Heikkilä, asiantuntija, 040 8488623, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Takaisin