jamk.fi
4.12.2014

JAMKissa julkaistiin Suomen ensimmäinen verkkotutkimuksen opas

Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoiminnan yliopettaja Jorma Kanasen uusin teos, Verkkotutkimus opinnäytetyönä - laadullisen ja määrällisen verkkotutkimuksen opas, käsittelee online- eli webtutkimusta eli sitä, miten laadullista ja määrällistä tutkimusta tehdään internetissä.

Verkon välityksellä voidaan tutkia perinteistä fyysistä maailmaa, mutta toisaalta tutkimuksen kohteena voi olla itse verkkomaailma: mitä ihmiset tekevät verkossa, miten he siellä toimivat, miten he organisoituvat ja miten heihin voidaan vaikuttaa? Kirjassa käsitellään myös verkkoliikenteen mittaamisen työkaluja eli web-analytiikka.

– Tutkimusmenetelmät eivät ole muuttuneet, sillä samat analyysimenetelmät pätevät edelleen verkossa suoritettavaan aineistojen analysointiin. Internet on sosialisoinut tutkimustoiminnan, mutta ei kuitenkaan osaamisvaatimusta tutkimuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja analysoinnista, JAMKin yliopettaja Jorma Kananen toteaa.

Kirja on herättänyt kiinnostusta laajasti. Englanninkielinen versio ilmestyy vuoden 2015 alussa.

Lue lisää

Lisätietoja:
Jorma Kananen, yliopettaja, 040 732 8742, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoiminta

Takaisin