jamk.fi
11.6.2014

JAMKin T&K-toiminta ennätystulokseen vuonna 2013

Jyväskylän ammattikorkeakoulu menestyi vuonna 2013 erinomaisesti ammattikorkeakoulujen välisessä T&K-toiminnan vertailussa. JAMKin T&K-toiminnan ulkopuolinen rahoitus saavutti uuden ennätyksen: 7,6 miljoonaa euroa. Näin JAMK sijoittui ammattikorkeakoulujen kärkikolmikkoon yhdessä Oulun ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa.

&K-toiminnan kokonaisvolyymi rikkoi ensimmäisen kerran 11 miljoonan euron rajan. T&K-toimintaan osallistui 371 henkilöä eli yli puolet henkilökunnasta. Työtä tehtiin kaikkiaan noin 133 henkilötyövuotta.

JAMKin T&K-toiminta keskittyy viidelle painoalalle, joilla ammattikorkeakoulu aktiivisesti osallistuu alueen kehittämiseen vahvistaen samalla myös omaa osaamistaan.

Biotalous

Biotalouden painoalan tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää ISO 17025 -standardin mukaista kattilatestauslaboratoriota. Saarijärvellä sijaitseva Biotalousinstituutti tarjoaa laajalle yritysverkostolle kattavan tarjonnan testaus-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja.

Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuuden painoalalla merkittävin tulos on JYVSECTEC – Jyväskylä Security Technology - kyberturvallisuuden tutkimus-, koulutus- ja kehityskeskus, joka ylläpitää ja kehittää kyberturvallisuuden kehitysympäristöä (RGCE, Realistic Global Cyber Environment). Ympäristössä tuotetaan palveluja yhteistyöverkoston käyttöön.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita kehittämistyössä ovat olleet Airbus Defence & Space, Ajeco Oy, Descom Oy, Relator Oy sekä Jykes Oy. Puolustusministeriön ja Elisa Oyj:n kanssa solmitut yhteistyösopimukset muodostavat tärkeän osan tulevaisuuden kehittämistyöstä ja omalta osaltaan edistävät kansainvälistä verkottumista ja yhteistyötä.

Kyberturvallisuus ja biotalous ovat mukana myös Jyväskylän seudun Innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa (INKA). Niiden on arvioitu olevan myös tulevaisuuden lupaavimpia kasvualoja Keski-Suomessa.

T&K-toiminta on aktiivista myös muilla painoaloilla. Näitä ovat innovatiivinen oppiminen, perheiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen sekä uudistuva kilpailukyky, joissa on saatu hyviä tuloksia yhteistyössä mukana olevien yritysten, julkisten organisaatioiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Kyberturvallisuus:
Jarmo Siltanen,  IT-instituutin johtaja, 040 716 7282, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Biotalous: Pekka Äänismaa, Biotalousinstituutin johtaja, 0400 279 057, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
T&K-toiminta:Petri Moilanen, koordinaattori, 040 582 2067 sekä  Heikki Malinen, vararehtori, 040 772 3376, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin