jamk.fi
21.11.2014

Opiskelijat tarvitsevat erityistä tukea

Suomessa ammatillisella toisella asteella lähes joka kymmenes opiskelija tarvitsee erityistä tukea opintojensa aikana. Erityisen tuen tarve vaihtelee vammaisuudesta monenlaisiin arjen elämän vaikeuksiin. Tarpeeseen pitäisi vastata yhä enemmän normaalissa opetustilanteessa.

Erityisopetuksen kansainvälinen kärkinimi Tony Booth avaa näkemyksiään aiheesta 24.11. maanantaina Jyväskylässä. Hänen erityisopetuksen kehittämistyökaluaan perusopetukseen on käännetty jo 39 kielelle. Boothin mallin pohjalta Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun vetämässä projektissa on kehitetty vastaava työkalu ammatillisiin oppilaitoksiin. Työkalua testattiin varsin onnistuneesti Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa.

– Joillakin opiskelijoilla erityisen tuen tarve ilmenee vasta ammatillisessa koulutuksessa esimerkiksi motivaatiopulana tai sosiaalisina ongelmina. Ilman tukea seuraukset voivat olla aika kohtalokkaita. Työkalulla pyritään sulauttamaan erityinen tuki osaksi normaalia opetusta erillisen erityisopetuksen sijaan, erityisopettajankouluttaja Maija Hirvonen JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kertoo.

Mistään ihan pienestä asiasta ei ole kyse. Koulutuksen kehittämistä tällaiseen suuntaan painottavat niin kansainväliset kuin kansalliset sopimukset, ohjeet ja lainsäädäntö. Tavoitteena on taata kaikille koulutuksellinen tasa-arvo ja elinikäiset oppimismahdollisuudet. Jokaisella pitää olla tasa-arvoinen mahdollisuus olla osallisena yhteiskunnassa.

– Kehittämistyön tavoite on saada aikaan kaikille opiskelijoille yhteinen oppilaitos. Haluamme myös korostaa, ettei kehittämistyö ole yksittäisen opettajan asia, vaan yhteisöllinen haaste, Hirvonen kertoo.

Kansainvälinen teemapäivä otsikolla ”Inclusive Education in Vocational Education and Training” järjestetään 24.11. klo 9-16 Jyväskylän ammattikorkeakoulun Dynamolla (Piippukatu 2). Eri oppilaitosten erityisopetuksen koordinaattoreille ja muille kiinnostuneille suunnatun seminaarin rahoittaa Opetushallitus.

Lue lisää

Lisätietoja
Maija Hirvonen, erityisopettajankouluttaja, 0400 505 137, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jaa

Takaisin