jamk.fi
26.3.2014

Biotalousalan ympärille luodaan yritysverkosto Saarijärvellä

Biotalous on nopeasti kasvava ala. Nyt yhteistyötä alan toimijoiden, niin yritysten kuin opiskelijoiden välillä, tiivistetään Saarijärven Tarvaalassa. Alueelle on muodostunut pikkuhiljaa vahva biotalouden keskittymä, jossa on osaamista sekä metsäbiotaloudesta että agribiotaloudesta.

– Biotalousalan yritysverkosto Tarvaalaan -hankkeen tehtävänä on koota biotalouden parissa toimivia yrityksiä yhteen ja muodostaa yrityksistä, muista sidosryhmistä sekä Tarvaalan kampusalueen toimijoista verkosto, jossa kokemukset, ideat ja ajatukset liikkuvat. Verkosto tukee omalta osaltaan biotalouskampuksen kehittämistä sekä opintojen että työelämän yhteyden parantumista, projektipäällikkö Susanna Lahnajärvi-Kivelä kertoo.

Kahden oppilaitoksen, JAMKin Biotalousinstituutin ja Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskuksen luonnonvara-alan ansiosta alueella on runsaasti osaamista myös yritysten käytettävissä ja hyödynnettävissä.   

Hakuaika JAMKin agrologikoulutukseen on parhaillaan menossa. Opinnoissa on mukana monipuolisesti kasvinviljelyä, kotieläintaloutta ja metsätaloutta. Opintojen alussa tutustutaan kotieläintalouden töihin opetusmaatilalla sekä alan yrityksissä. Myös ekologian ja peltoviljelyn perusteet tulevat tutuiksi.  Käytännön harjoittelua tehdään aidossa maatilaympäristössä. Bioenergia tulee mukaan opintoihin toisena vuotena. Liiketoimintaosaamisella luodaan pohjaa yrittäjyydelle.

Harjoittelu koostuu maatilaharjoittelusta sekä erikoistumisharjoittelusta, joka tehdään kolmannen opiskeluvuoden jälkeen. Uudenlainen keskittymä tukee opiskelijoiden työharjoittelupaikkojen löytymistä ja työllistymistä myös myöhemmin.

Biotalousalan yritysverkosto Tarvaalaan -hankkeen rahoittajat ovat Viisari ry. sekä Keski-Suomen Maataloussäätiö.

Lisätietoja:
Susanna Lahnajärvi-Kivelä, projektipäällikkö, 040 725 6603, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Takaisin