jamk.fi
25.3.2014

Ylempi AMK-tutkinto vastaa suoraan työelämän tarpeisiin

Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä räätälöidyt YAMK-tutkinnot synnyttävät uudenlaista osaavaa työvoimaa.

Haku ammattikorkeakoulujen ylempiin AMK-tutkintoihin on parhaillaan käynnissä ja jatkuu 1.4. asti.  JAMKissa hyvinvointiyksikön YAMK-opintoja  tarjoillaan sosiaalialalta, kliinisestä asiantuntijuudesta, terveyden edistämisestä ja sosiaali- ja terveysalan kehittämisestä ja johtamisesta.
 
Sosiaalialalta valmistuvalla työnkuva voi liittyä muun muassa perhepalveluiden ja perhetyön asiantuntijatehtäviin. Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmassa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön AMK-tutkinnon suorittanut ammattilainen syventää osaamistaan erityisesti kansansairauksien hoitotyön, lääkehoidon ja hoidon tarpeen arvioinnin alueilla.
 
Opinnot kestävät suoritustavasta riippuen puolestatoista vuodesta kolmeen vuoteen.
 
– Ylempi AMK-tutkinto vastaa tasoltaan yliopiston maisteritutkintoa  ja antaa siten saman pätevyyden hakea julkisiin virkoihin, koulutuspäällikkö Leena Liimatainen JAMKin hyvinvointiyksiköstä muistuttaa.
 
– YAMK-tutkinto profiloituu erityisesti työelämän näyttöön perustuvaan kehittämiseen ja ammatillisen asiantuntijuuden vahvistamiseen kun taas yliopiston maisteritutkinto painottaa tieteellistä tutkimusta.
 
Keskeisen osan tutkinnosta muodostaa opinnäytetyö, joka toteutetaan työelämää kehittävänä soveltavana tutkimuksena tai kehittämisprojektina.
 
– Tiivis yhteistyö JAMKin yhdentoista eri alan YAMK-tutkintokoulutuksen kesken tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia verkostoitua yli ammattialarajojen ja hankkia uutta osaamista omaan työhön sovellettavaksi esimerkiksi palveluliiketoiminnan, yrittäjyyden ja logistiikan alueita, Liimatainen jatkaa.
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2013 sairaanhoitajaksi valittu Tiina Silvennoinen on päässyt siirtämään koulunpenkillä opittua suoraan käytäntöön. Hän opiskelee JAMKissa kehittämisen ja johtamisen YAMK-ohjelmassa.
 
– Perustyöhön on tullut uusia näkökulmia ja haasteita. Olen päässyt kehittämään mielenterveyshoitotyötä. Kokeilemme parhaillaan pilotissa Huhtasuon terveysasemalla depressio- ja päihdetyön yhteistyön lisäämistä. Ohjaan myös kokeeksi hoitotyön opiskelijaa ensimmäistä kertaa depressiohoitajan vastaanotolla. Sekin on pienimuotoinen pilotti, mielenterveyshoitajana työskentelevä Silvennoinen kertoo.
 
– Välillä työn ja opiskelun yhdistäminen on ollut haastavaa, mutta siitäkin selviää etukäteissuunnittelulla.
 
Lisätietoja:
Katri Kunelius, markkinointikoordinaattori,  040 730 3768, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö sekä Tiina Silvennoinen, YAMK-opiskelija, 040 732 3754, g7268@student.jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 

Takaisin