jamk.fi
17.2.2014

Keskustelua vuoropäivähoidon nykytilasta 18.2.

Työvuorojen parempi ennakoitavuus tukisi lasten hyvinvointia vuorohoidossa

Suomen Akatemian Perheet 24/7-tutkimus on kerännyt tietoa arjesta epätyypillistä työaikaa tekevien vanhempien, heidän lastensa ja vuoropäiväkotien työntekijöiden kokemana. Tavoitteena on ollut saada tietoa mm. vuorohoidon toimivuudesta ja sen käytännöistä.
 
-Tulosten perusteella vuorohoidossa pystytään jopa paremmin huomioimaan lapsen yksilöllisiä tarpeita etenkin ilta-aikaan, jolloin lapsia on kerrallaan ryhmässä vähän, Jyväskylän yliopiston professori Marja-Leena Laakso toteaa. Työntekijöiden mukaan iltaisin on usein enemmän mahdollisuuksia kuulla ja huomioida lapsia sekä tukea heidän kiinnostuksen kohteitaan.
 
Toisin kuin julkisuudessa usein esitetään, vuorohoitolapset ovat keskimäärin vähemmän aikaa hoidossa kuin muut päivähoitolapset. Vanhempien vuorotyön takia lasten yhtäjaksoiset hoitoajat voivat kuitenkin toisinaan venyä pitkiksi ja  olla hyvin epäsäännölliset. Tarvitaankin myös keskustelua työelämän joustoista.
 
Professori Anna Rönkä toivoo, että työvuorosuunnittelussa lapsiperheiden vanhempien kohdalla voitaisiin välttää pitkiä ketjutettuja työvuoroja sekä ilmoittaa työvuorot hyvissä ajoin. Äkilliset muutokset vanhempien työajoissa aiheuttavat päänvaivaa erityisesti vuoropäiväkotien johtajille. Lasten hoitoaikojen vaihtelevuus haastaa myös pedagogista suunnittelua.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat järjestävät yhteistyössä Perheet 24/7-tutkimusprojektin kanssa teemaillan vuorohoidon nykytilasta ti 18.2. klo 17.00–18.30. Paikkana on JAMKin Dynamo, Piippukatu 2, auditorio.

Illan paneelikeskusteluun osallistuvat Saarijärven varhaiskasvatuspalveluiden johtaja Maija Jääskeläinen, Tapiolan vuoropäiväkodin johtaja Timo Korhonen, Jyväskylän yliopiston professori Marja-Leena Laakso, yliopistotutkija Pirjo-Liisa Poikonen sekä vuoropäiväkotien työntekijöiden ja vanhempien edustajat. Myös yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun.

Keskustelun aiheita ovat mm. lapsen viihtyminen ja hyvinvointi vuoropäivähoidossa, lapsen yksilöllisten tarpeiden tukeminen sekä työelämän, perheen ja vuoropäivähoidon yhteensovittamisen haasteet.

Perheet 24/7-tutkimusta toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö, Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Perheet 24/7 raportti
 
Lisätietoja:
Anna Rönkä, professori,  040 8054890, etunimi.sukunimi@jyu.fi  sekä  Marja-Leena Laakso, professori,  etunimi.sukunimi@jyu.fi,  Jyväskylän yliopisto
Timo Hintikka, lehtori, 0400 340370, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin