jamk.fi
18.3.2014

Vuonna 2013 JAMK täsmensi strategiaa ja tehosti taloustoimenpiteitä

Vuoden 2013 aikana Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarkensi strategiansa painotuksia: ne ovat innovatiivinen oppiminen, perheiden hyvinvointi ja terveyden edistäminen, uudistuva kilpailukyky, kyberturvallisuus ja biotalous. Nämä osa-alueet ovat niitä, joissa JAMK haluaa erityisesti kehittää omaa osaamistaan ja kiinnittyä vahvasti alueen kehittämiseen.

Biotalous ja kyberturvallisuus sisältyvät valtakunnalliseen TEKESin rahoittamaan INKA-ohjelmaan, jossa kyberturvallisuusosaamisen ja siihen liittyvän uuden liiketoiminnan ja kasvuyrittäjyyden kehittäminen ovat Jyväskylän kaupunkiseudun vetovastuulla.

Keskiössä oppimisen laatu, yrittäjyys ja kansainvälisyys

Strategian keskiössä ovat edelleen oppimisen laatu, yrittäjyys sekä kansainvälisyys. Nämä ovat niitä valintoja, joilla JAMK tavoittelee suhteellista kilpailuetua maailmanlaajuisesti.

Jokaiselle opiskelijalle suunnattu yrittäjyysopintojen viiden opintopisteen kokonaisuus käynnistyi syksyllä 2013. Opintoja voi suorittaa erilaisissa ”labeissa” ja yrittäjyyteen kannustetaan opintojen alkumetreiltä alkaen. JAMK Generaattorissa syntyi yrityksiä 22 kappaletta.

JAMKin hyvinvointiyksikkö otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön kaikkia uusia opiskelijoita koskevan tiimioppimiseen perustuvan oppimismenetelmän. Tiimiläiset toimivat itseohjautuvasti erilaisissa oppimistilanteissa yli koulutusohjelmarajojen ja perinteinen opettajan rooli muuttui valmentajaksi.

Koulutusvienti on saavuttanut menestystä monilla mantereilla. Hyvinvointiyksikkö teki aluevaltauksen Kiinan sairaanhoitajakoulutuksessa, ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää opettajankoulutusta Kosovossa ja hiljattain sovittiin terveysalan koulutuksen viennistä Kazakstaniin yhdessä FUAS -liittoutuman kanssa. FUAS eli Hämeen, Lahden ja Laurea ammattikorkeakoulun strateginen liittouma ja JAMK ovat tehneet yhteistyötä Kazakstaniin suuntautuvassa koulutusviennissä jo lokakuusta 2012.

JAMK saavutti kansainvälisessä liikkuvuudessa vuoden 2013 EU:n Erasmus Award for Excellence – palkinnon ensimmäisen sijan yli 4 000 eurooppalaisen korkeakoulun joukosta. Palkinnon perusteluissa JAMKia pidettiin erinomaisena esimerkkinä siitä, mitä voidaan saada aikaan kun hyödynnetään henkilöstön aktiivista liikkuvuutta tukemaan opetuksen ja oppimisen laatua sekä parantamaan sitä jatkuvasti.

Talouden tunnuslukuja

Ammattikorkeakoulujen osalta OKM päätti huhtikuussa 2012 tehostamistavoitteista, minkä seurauksena Jyväskylän ammattikorkeakouluun kohdistui 149 aloituspaikan leikkaus. Leikkausten johdosta on kuluneena vuonna käynnistetty talouden tehostamiseen johtaneita toimenpiteitä ja tilikauden tulos 1,9 M€ osoittaa, että toimenpiteissä on onnistuttu. 

Konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 60,8 M€ ja konsernin liikevaihtoon sisältyvät opiskelijatuotot 46,8 M€. Konserni ei ole tarvinnut vierasta pääomaa varsinaisen toiminnan rahoittamiseen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan hankerahoitus oli 8, 1 M€, kasvua edelliseen vuoteen oli 12,2 %.

Henkilöstön määrä laski hieman. JAMKissa työskentelee 646 henkilöä, joukossa on niin opetus- kuin tukipalveluhenkilöstöä.  Lisäksi konsernissa oli syyslukukaudella tutkintoon johtavassa koulutuksessa, erikoistumisopinnoissa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 7941 opiskelijaa sekä täydennyskoulutuksessa lähes 8000 osallistujaa yrityksistä, julkiselta sektorilta ja yksityishenkilöinä.

Lisätietoja:
Mikko R. Salminen, hallintojohtaja, 050 407 9507, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin