jamk.fi
5.2.2014

Vielä ehtii hakea englanninkielisiin koulutusohjelmiin

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa voi suorittaa kolme AMK-tutkintoa kokonaan englanniksi. Koulutusohjelmat ovat International Business, Logistics Engineering ja Nursing.

Haku jatkuu 11.2. klo 16.15 asti osoitteessa osoitteessa  www.admissions.fi

Kansainvälisten ohjelmien valintakokeita järjestetään ympäri maailmaa FINNIPS-verkoston koordinoimana. JAMKissa valintakokeet pidetään huhtikuussa.

Englanninkielinen Nursing -koulutusohjelma vastaa sisällöltään suomenkielistä sairaanhoitajakoulutusta. Opintoja voi suunnata omien urasuunnitelmien mukaan ja tutkintoa voi täydentää esimerkiksi yrittäjyysopinnoilla.

Lehtori Marjo Palovaara on opettanut Nursing  –koulutusohjelmassa jo 10 vuotta.

– Ryhmät ovat todella monikulttuurisia. Opiskelijoista puolet on suomalaisia ja toinen puoli ulkomaalaisia. Esimerkiksi viime syksyn ryhmässä oli mukana 53 opiskelijaa ja mukana oli 21 eri kansalaisuutta, Palovaara kertoo.

Aasian maista opiskelijoita tulee etenkin Kiinasta ja Taiwanista. Joukkoon mahtuu myös Pohjois-Amerikan maita, Karibian meren saaria ja edustus Euroopasta.

Opiskelussa monikulttuurisuus huomioidaan monin tavoin.

– Ryhmissä pohditaan eri maiden tapoja ja opitaan toisilta. Esimerkiksi perheen merkitys yhteiskunnassa tulee huomioitua monin tavoin, Palovaara kuvailee.  

Hoitotyön opinnoissa ollaan menossa entistä enemmän tiimioppimisen suuntaan. Tätä opiskelumetodia tukee JAMKissa käytössä oleva Älykoti, jossa päästään ratkomaan käytännön pulmia aidossa ympäristössä.

Englanninkielisten tutkintojen laajuus on 210–240 opintopistettä ja opiskelu kestää keskimäärin 3,5–4 vuotta. Tutkinto antaa samat valmiudet kuin suomenkielinen tutkinto, lisähöysteenä hyvä englanninkielen taito.

Lisätietoja:
Hakutoimisto, 040 556 0409, admissions@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin