jamk.fi
1.4.2014

Rakennusautomaatio tarjoaa ratkaisuja energiatehokkuuteen

JAMKin kuudes laboratorio avaa ovensa 3.4.

Rakennusautomaatiolla ohjataan rakennuksen sisällä vallitsevia olosuhteita, kuten lämpötilaa, ilman laatua, paine-eroja ja valaistusta,  ja sen oikeaoppisella käytöllä on keskeinen vaikutus energiatehokkuuden ja asuinmukavuuden ohella sisäilmaongelmien torjunnassa. Alan osaamistarve on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on vastattu haasteeseen luomalla uusi  rakennusautomaation kehitysympäristö:uuden rakennusautomaatiolaboratorion avajaisia vietetään 3.4.

Rakennusautomaatiolaboratorio mahdollistaa yrityksille rakennusautomaation ja talotekniikan tuotteiden kehityksen ja testauksen autenttisessa ympäristössä. Laboratoriota hyödynnetään myös täydennyskoulutuksessa.

– Esimerkiksi uusien palvelukonseptien ja niihin liittyvien teknisten ratkaisujen, kuten laite- tai tietojärjestelmäintegraation testaaminen ja kehittäminen laboratorion laiteympäristössä on mahdollista,  projektipäällikkönä toiminut Teppo Flyktman JAMKista toteaa.

Kattava laboratorioympäristö sisältää rakennusautomaatiojärjestelmien lisäksi nykyaikaista talotekniikkaa, kuten ilmanvaihto-, lämmitys- ja jäähdytyslaitteistot, älykkäät valaistusjärjestelmät, sähköistä turvatekniikkaa sekä uusiutuvan energian laitteistoja, kuten aurinko- ja maalämpöjärjestelmät.

Yritykset pystyvät testaamaan ympäristössä erilaisia rakennusautomaation ohjaustapoja mm. energiatehokkuuden ja rakennusten sisäolosuhteiden parantamiseksi.  Keski-Suomen alueen talotekniikka- ja rakennusautomaatioalan yritykset ovatkin olleet projektissa mukana merkittävällä panostuksella.

– Sisäilmaolosuhteisiin liittyy paljon käsityksiä, jotka kaikki kuulostavat uskottavilta ja järkeviltä, mutta ovat osin ristiriitaisia keskenään. Ilmanlaatu, kosteus ja painesuhteiden vaikutukset ovat näistä tyypillisimmät. Laboratoriolla päästään testaamaan, miten asiat todellisuudessa vaikuttavat ja ennen kaikkea tekemään parannuksia talo- ja rakennustekniikan kehittämiseksi, Aleksi Graf  Lvi-Elektro Oy:stä toteaa.

Uuden tutkimusympäristön kehittämiseen ovat osallistuneet Lvi-Elektro Oy, HK Instruments Oy, Planetcon Oy, Are Oy, Schneider Electric Buildings Finland Oy, Education Facilities Oy, SRV Rakennus Oy ja Caverion Suomi Oy. VTT oli hankkeessa mukana tutkimus- ja asiantuntijaorganisaationa. Ympäristön rakentamista on rahoittanut Keski-Suomen liiton EAKR-ohjelma.

Media on tervetullut rakennusautomaatiolaboratorion avajaistilaisuuteen to 3.4. klo 14 alkaen JAMKin pääkampukselle, Rajakatu 35.

Lisätietoja:
Teppo Flyktman, projektipäällikkö, 040 716 7630, etunimi.sukunimi@jamk.fi sekä Seppo Rantapuska, yliopettaja, 040 567 5902, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö

Avainsanat

Jaa

Takaisin