jamk.fi
31.3.2014

Suomen ensimmäinen korkeakouludiplomi-koulutus alkaa JAMKissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on saanut ainoana suomalaisena korkeakouluna oikeuden pilotoida täysin uudenlaista korkeakouludiplomi-koulutusta. Se on tutkintojen osista muodostettu, työelämän tarpeisiin vastaava osaamiskokonaisuus.

Uudenlaisen pilottikoulutuksesta tekee se, että osallistua voi ilman korkeakoulutaustaa tai pohjakoulutusta alalta. Opinnot suorittanut saa itselleen korkeakouludiplomin, jonka avulla voi täydentää osaamistaan tai sisällyttää sen osaksi muita opintoja.

Syksyllä alkavat kokonaisuudet ovat gerontologinen kuntoutus, hankintaosaaja, verkossa järjestettävä henkilöstö- ja talousosaaja sekä maatalousyrittäjän liiketoiminta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa koulutuksia, eli osallistujilta peritään vain avoimen AMK:n opintomaksu, 10 euroa opintopisteeltä. Koulutusten kesto on noin 1,5 vuotta ja laajuus 60-90 opintopistettä.  

 – Koulutuksen sisällöt ovat lähteneet täysin työelämän tarpeista ja ne toteutetaan tiiviisti yhteistyökumppaneiden kanssa. Ne  tarjoavat mahdollisuuden päivittää osaaminen työelämän vaatimalle tasolle napakassa paketissa, Korkeakouludiplomi-hanketta luotsaava projektipäällikkö Tytti Pintilä JAMKista kertoo.

Pitkään teollisuuden hankinnoissa toimineena ja hankintojen kouluttajana ja kehittäjänä työskentelevä JAMKin yliopettaja Sanna Nieminen näkee selkeän tarpeen koulutukselle.

– Hankintatoimen rooli on muuttunut valtavasti. Hankintojen osuus liiketoiminnassa kasvaa ja hankintaosaajien rooli organisaation kilpailuedun varmistamisessa korostuu. Osaamisen varmistaminen ja kehittäminen on entistä tärkeämpää.

Hankintaosaaja -koulutuksessa perehdytään mm. hankintaprosessiin ja sen eri vaiheisiin sekä hankintojen analysoinnin ja kehittämisen työkaluihin. Tavoitteena on hahmottaa liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia, joita osaavalla hankinnalla voidaan toteuttaa ja tukea. Koulutus sopii hyvin myös työssäkäyvälle.

Hakuaika korkeakouludiplomikoulutuksiin on 1.4. - 30.4.2014. koulutuksiin ilmoittaudutaan sähköisesti. Lisäksi gerontologiseen kuntoutukseen järjestetään soveltuvuuskokeet kesäkuussa.

Korkeakouludiplomikoulutukset ovat osa JAMKin vuosina 2013-2015 toteuttamaa hanketta, jossa selvitetään lyhyiden, enintään 120 opintopisteen laajuisten koulutusten tarvetta Suomessa.  JAMKin tehtävänä on rakentaa malli korkeakouludiplomikoulutuksesta. Pilotista tehdään seurantatutkimus, jonka toteuttajaksi valittiin Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksessa tarkastellaan kokeilun toimeenpanoa ja siitä saatuja kokemuksia opettajien, opiskelijoiden, JAMKin ja työelämän kannalta. Tutkimustulosten pohjalta arvioidaan diplomin asemaa Suomen korkeakoulutusjärjestelmässä ja esitetään kehittämisehdotukset.

Lisätietoja:
Tytti Pintilä, projektipäällikkö, 040 869 0723, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin