jamk.fi
15.1.2014

Rakennustekniikan insinöörikoulutus jatkuu JAMKissa

Rakennustekniikan insinöörikoulutus jatkuu Jyväskylän ammattikorkeakoulussa jälleen syksyllä 2014 vuoden tauon jälkeen. Toimilupapäätöksen mukaisesti koulutukseen otetaan kevään yhteishaussa 3.3.-1.4. kaksikymmentä uutta opiskelijaa.

– Rakennusalan osaajien tarve Keski-Suomessa on kova ja työvoiman tarve on suuri vuosikymmeniksi eteenpäin,  JAMKin rakennustekniikan koulutus- ja T&K-päällikkö Jukka Konttinen uskoo.

 Rakentamisen vuotuinen kasvu on Jyväskylässä koko maan keskiarvoa suurempi ja muuttuvat lait ja säädökset tuovat mukanaan uusia haasteita, joihin syyskuussa alkavan koulutuksen sisällöillä vastataan.

 – Perusrakentaminen monimutkaistuu koko ajan lakien ja säädösten muuttuessa ja muun muassa energiatehokkuuden parantaminen on tulevaisuudessa entistä isommassa roolissa, Konttinen kertoo.

EU:n antamien direktiivien mukaan olemassa olevien rakennusten energiakulutusta tulisi pienentää noin 25 % ja hiilidioksidipäästöjä noin 45 % vuoteen 2050 mennessä.

Rakennustekniikan insinöörikoulutus sisältää luentoja, tiimi- ja projektitöitä, laboratoriotöitä ja verkko-opintoja. Opintoihin kuuluu rakennusalan yrityksissä suoritettava harjoittelu, joka on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Vuonna 2012 valmistuneista rakennusinsinööreistä lähes 80 % oli työpaikka valmistumishetkellä.

Jo nyt JAMKissa voi hakea rakennustekniikan korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiseen täydennyskoulutukseen, jossa pääpaino on juurikin energiatehokkaalla rakentamisella. Kahdeksan kuukauden mittainen koulutus käynnistyy maaliskuussa.

Lisätietoja:
Jukka Konttinen, koulutus- & T&K-päällikkö, 040 82 55681, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö
Jussi Halttunen, rehtori, 0400 644 913, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jaa

Takaisin