jamk.fi
29.4.2014

Omatoiminen metsänhoito kiinnostaa

Niin omatoimisesta metsänhoidosta kuin laitteistoista kiinnostuneille järjestetään avoin yleisöpäivä ja tutustumismahdollisuus kevyisiin koneisiin metsänhoidossa. Ajankohta on pe 2.5. klo 12–16 Nokka-yhtiön piha, Teollisuustie 4, Muurame.

Yhä useampi kaupunkilainen omistaa metsiä. Kevyiden koneiden käyttömahdollisuuksista tuleekin kertoa enemmän.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kevyet koneet metsänhoidossa -projektissa lähdettiin selvittämään metsäomistajilta heidän halukkuuttaan omatoimisen metsänhoitoon ja sen vaatimiin investointeihin. Metsänomistajakysely lähetetiin 14 000 metsänomistajalle, ja vastausprosentiksi saatiin peräti 23,7 %.

Vastaajista 43 % oli yli 60-vuotiaita, 27 % 50–60-vuotiaita ja 17 % 40–49-vuotiaita. Vastaajista 11 % kuului ikäluokkaan 30–39 vuotta ja vain 2 % oli alle 30-vuotiaita. Ostovalmius kipusi kyselyn tulosten perustella peräti 13,5 miljoonaan euroon Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilla.

Metsätilan pinta-alan ja investointihalukkuuden välillä näyttäisi olevan relaatiota. Pienimmillä tiloilla (alle 10 ha) yli 60 % vastaajista ilmoittaa investoivansa koneisiin ja laitteisiin alle 2 000 €. Tilakoon kasvaessa vastaajien investointien koko tasaantui eli vastaajat investoivat tasaisesti eri investointiluokissa.

Metsänomistajien ikäluokassa 30–39 vuotta on suhteellisesti eniten innokkuutta investoida yli 20 000 € koneisiin ja laitteisiin, kun taas vanhimmassa ikäluokassa (yli 60-vuotiaat) investoidaan suhteellisesti eniten pieniä summia (alle 2 000 €). 50–60 -vuotiaat tekevät investointeja tasaisesti kaikissa investointisummissa.

Metsänomistajien halukkuus tehdä investointeja on suhteessa haluun tehdä metsänhoitotöitä itse. Yli 10 000 € investoivista suurin osa tekee metsänhoitotöitä itse ja alle 2000 € investoivista määrä jää vain 37 %.

Niin omatoimisesta metsänhoidosta kuin laitteistoista kiinnostuneille järjestetään avoin yleisöpäivä ja tutustumismahdollisuus kevyisiin koneisiin metsänhoidossa. Ajankohta on  pe 2.5. klo 12–16 Nokka-yhtiön piha, Teollisuustie 4, Muurame.

Esillä ovat pienmetsäkoneet, kuten mönkijät, metsän- ja tiehoidon lisälaitteet sekä varusteet, metsäperävaunuja nosturilla ja ilman, taimikon ja nuortenmetsien hoitokone sekä ratkaisuja haketukseen ja polttopuun tekoon. Laitteet on mahdollista nähdä toiminnassa. Työnäytöksiä järjestetään koko tapahtuman ajan. Tarjolla on kahvia ja makkaraa. Päivässä ovat mukana Nokka Oy, Keljon Konehuolto Oy, Ultratec Oy, Usewood Oy ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Lue lisää

Lisätietoja:
Miikka Parviainen, projektipäällikkö, 040 546 9014, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, teknologiayksikkö, Kevyet koneet metsänhoidossa -projekti

Avainsanat

Jaa

Takaisin