jamk.fi
8.1.2014

NettiVerkkari tarjoaa ryhmävalmennusta elämäntapamuutokseen

Nuorten lihavuuden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn on kehitetty uusi nuoren ja perheen osallisuutta tukeva ryhmäohjauksen toimintamalli, NettiVerkkari, jossa hyödynnetään interaktiivista etäohjausmenetelmää.

Työ on tehty yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun IIRO - Interaktiivinen ryhmäohjaus nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä ja lihavuuden hoidossa –hankkeen, Keski-Suomen keskussairaalan lastenpoliklinikan ja Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen kouluterveydenhuollon kanssa.

– Ryhmäohjauksessa tarjotaan vertaistukea samassa tilanteessa olevilta nuorilta ja heidän perheiltään sekä tehostetaan ohjausta elämäntapamuutokseen. Verkossa tapahtuvan ohjauksen lisäksi järjestetään kaksi tapaamista koko perheelle, projektipäällikkö Essi Heimovaara-Kotonen kertoo.

Uutta mallia on pilotoitu neljälle ryhmälle. Siihen osallistuivat nuoret perheineen. Ohjaajina toimivat kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajat ja erikoissairaanhoidossa moniammatillinen tiimi, johon kuuluivat ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti ja psykologi.

Verkko-ohjaus toteutui ryhmästä riippuen 6-8 kertaa, joista yksi oli suunnattu vanhemmille. Ohjauksissa käsiteltiin nuorten ja perheiden tarpeiden mukaisesti mm. ravitsemukseen, liikuntaan, ajankäyttöön, uneen ja itsetuntoon liittyviä asioita. Verkkotapaamisten lisäksi nuoret ja vanhemmat saivat arkeen sovellettavia kotitehtäviä. Elämäntapaohjaukseen sisältyi lisäksi nuoren alku- ja loppuarviointi erilaisilla mittareilla mitattuna sekä perheen alku- ja loppuarviointi.  

IIRO-hanke päättyi vuoden vaihteessa, mutta  toimintamalli on otettu käyttöön Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja kouluterveydenhuollossa.

– Toimintamalli julkaistaan kevään aikana ilmestyvässä sähköisessä julkaisussa ja se on esillä myös kansallisissa ja kansainvälisissä seminaareissa, Heimovaara-Kotonen kertoo.

IIRO - Interaktiivinen ryhmäohjaus nuorten ylipainon ennaltaehkäisyssä ja lihavuuden hoidossa -projekti oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama kaksivuotinen kehittämishanke. Projektin päärahoittajana on toiminut Keski-Suomen liitto. Kehittäjäpartnereina ovat toimineet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastentautien poliklinikka sekä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kouluterveydenhuolto

Lisätietoja:
Essi Heimovaara-Kotonen, projektipäällikkö, 040 567 1054, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, IIRO-hanke

Jaa

Takaisin