jamk.fi
27.5.2014

Näyttötutkintojen juhlavuosi: JAMKista 4677 näyttötutkintomestaria

20 vuotta täyttävän näyttötutkintojärjestelmän ansiosta osaamista työelämässä hankkinut ammattilainen voi saada tutkinnon ilman opintoja koulun penkillä. Järjestelmä ei pyörisi ilman näyttötutkintomestareita, joita on myös koulutettu jo 15 vuotta.

Pyöreitä täyttävään järjestelmään on koulutettu näyttötutkintomestareita jo vuodesta 1999.

Nykyään Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu on yksi kuudesta näyttötutkintomestareita kouluttavasta oppilaitoksesta. Vuosien varrella jyväskyläläiset ovat kouluttaneet 4677 mestaria. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tapa suorittaa tutkinto, jossa ammattitaito osoitetaan työelämässä. Osaamista on voinut kertyä työstä, opinnoista tai vaikkapa järjestötoiminnasta.

– Esimerkiksi ravintolaan avustaviin töihin on palkattu työntekijä ilman alan tutkintoa tai hänellä on perustutkinto.  Työkokemuksen karttuessa henkilön osaaminen on kehittynyt ja hän on edennyt työpaikalla vaativampiin kokin tehtäviin. Näyttötutkinnon suorittamalla henkilö voi hankkia itselleen kokin ammattitutkinnon, eikä hänen välttämättä tarvitse opiskella koulun penkillä lainkaan, koulutussuunnittelija Sini Kauro JAMKin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kertoo.

Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot on mahdollista suorittaa näyttötutkintona. Tutkintotilaisuudet järjestetään omalla työpaikalla. Tutkinnon suorittajan osaamista arvioidaan organisaation työntekijän, jolla on vähintään vastaava tutkinto kuin tutkinnon suorittajalla, työnantajan ja oppilaitoksen edustajan toimesta. Yhdellä arvioijista on hyvä olla näyttötutkintomestarin pätevyys.

Risto Husu työskentelee Savon ammatti- ja aikuisopistossa liiketalouden opettajana Varkaudessa. Hän suoritti näyttötutkintomestarin koulutusohjelman AOKK:n Kuopion alueryhmässä pari vuotta sitten.

– Meillä on talossa suositus ja tavoite, että kaikki näyttötutkintoja arvioivat olisivat  näyttötutkintomestareita, Husu kertoo. Husu  arvioi vuosittain liki 20 tutkintotilaisuutta ja kokee saaneensa näyttötutkintomestarin koulutuksesta etenkin teoreettista tukea työllensä.

Opetushallitus rahoittaa näyttötutkintomestarikoulutusta entistä enemmän myös työelämän edustajille, jotta näyttötutkintojärjestelmä ja siihen liittyvä osaaminen tulisivat tunnetummiksi. Tarkoituksena on myös lähentää oppilaitoksia ja työelämää.

– Tulevana syksynä aloitamme taas seitsemän uutta alueryhmää, joissa koulutetaan noin 200 uutta näyttötutkintomestaria. Lisäksi tarjoamme jatkokoulutusta mestareiksi jo valmistuneille, sillä tietotaitoa on syytä aika ajoin päivittää, Kauro kertoo.

Ilmoittautuminen syksyn näyttötutkintomestarikoulutuksiin.

Lisätietoja:
Hannele Torvinen, lehtori, 040 532 3047, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

Takaisin