jamk.fi
12.3.2014

Maatalous kantaa vastuuta vesistöistä

Tarvaalan Biotalouskampuksella Saarijärvellä on tutkittu ja testattu maatalouden vesiensuojeluun liittyviä tekniikoita sekä tuotettu uutta tietoa niin maatalouden kuin tutkimus- ja koulutusorganisaatioidenkin käyttöön.

Työstä on vastannut Maatalouden vesiensuojelun kehittäminen Saarijärven vesistöreitin varrella (MAISA) -hanke (1.1.2010–31.3.2014).

Maisa-hankkeessa on edistetty kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden perustamista Saarijärven vesistöreitin maatiloille. Kosteikkoja ja suojavyöhykkeitä on rakennettu sekä oppilaitoksen että maatilojen maille. Hankkeen menestymisen edellytyksenä onkin ollut laaja yhteistyö tilojen, tutkimusorganisaatioiden ja muiden maaseudun kehittäjien kanssa.

Hanke on rakentanut neljä automaattista vedenlaadun mittausasemaa, jotka ovat kattaneet yhteensä 400 viljellyn peltohehtaarin valuma-alueen. Tarkoituksena on ollut tutkia ravinnekuormituksia nimenomaan käytännön olosuhteissa, maatalouskäytössä olevilla peltolohkoilla.

Tutkimustöiden tuloksia ja alan uusinta tietoa esitellään Vesiensuojelu maatalouden mahdollisuutena –seminaarissa Tarvaalan Biotalouskampuksella Saarijärvellä keskiviikkona 19.3.2014. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton, ennakkoilmoittautumisia toivotaan kahvitarjoilun takia.

Lisätietoja seminaarista

Lisätietoja Maisa-hankkeesta

Lisätiedot:
Tarja Stenman, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Takaisin