jamk.fi
4.4.2014

Lasten hyvinvointia tarkastelevat opinnäytetyöt palkittiin Perhetutkimuksen päivillä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Dynamolla jatkuvilla Perhetutkimuksen päivillä on perinteisesti palkittu perheiden elämää eri näkökulmista hyvin valottavia opinnäytetöitä.

Väitöskirjapalkinto tutkimukselle KiVa Koulu -ohjelman tehokkuudesta

Haukkalan säätiön myöntämä Lea Pulkkisen palkinto annettiin PsT Antti Kärnälle hänen Kiva Koulu -ohjelmaa käsittelevästä väitöskirjastaan Effectiveness of the KiVa Antibullying Program. Palkintopuheessaan emeritaprofessori Lea Pulkkinen korosti, että Kärnän työ on menetelmällisesti ansiokas ja tieteellisesti korkeatasoinen, mistä kertoo sekin, että työn artikkelit on julkaistu arvostetuissa kansainvälisissä tiedelehdissä.  KiVa Koulu on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Kärnän tutkimuksen mukaan ohjelma vähentää kiusaamista etenkin alakoulussa. Lisäksi hankkeella on ollut myönteisiä vaikutuksia erityisesti poikiin.

Palkittu pro gradu -työ: Lapsen perhe eron jälkeen

Perhetutkimuksen päivien yhteydessä myönnettiin perhetutkimuksen alan gradupalkinto KM Sanna Moilaselle. Moilanen selvitti Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksessa tehdyssä tutkimuksessaan, millaisia ovat eron kokeneiden lasten perhesuhteet ja mitä lapset ajattelevat vanhempiensa erosta. Moilasen mukaan lapset rakensivat oman eron jälkeisen perheensä hyvin moninaisesti ja yksilöllisesti. Osa lapsista painotti biologisia siteitä, jolloin he lukivat perheenjäsenikseen biologiset vanhempansa ja sisaruksensa. Sen sijaan osalla lapsista perhetulkinta oli joustava. Tällaisessa sosiaalisia siteitä painottavassa perhekäsityksessä perheeseen katsottiin kuuluviksi myös uusperheenjäsenet ja joskus myös isovanhempia, muita sukulaisia ja lemmikkejä.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja, Perhetutkimuskeskuksen johtaja Kimmo Jokinen luonnehti palkittua työtä aiheeltaan tärkeäksi, ajankohtaiseksi ja kiinnostavaksi tutkimukseksi. Työssä pohditaan osuvasti lasten kokemuksia vanhempien erosta ja eron merkityksestä lapsen hyvinvoinnille.

JAMKin opinnäytetyöpalkinnot:

Peili –pelin kehittämistyölle ja tutkimukselle vuorohoidon arjesta lasten kokemana

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto –sarjassa opinnäytetyöpalkinnon saajaksi valittiin sosionomit (ylempi AMK) Hanna Mäkiaho ja Sarita Taipale.  He kehittivät työssään nuorten hyvinvointia sekä nuorten ja vanhempien välistä suhdetta vahvistavan mobiilipelin, Peili –pelin. Pelin kysymykset ja työskentelymalli perustuvat tutkittuun tietoon sekä asiakastyön keskeisimpiin menetelmiin. He pilotoivat peliä kaksivaiheisesti ja kehittivät sitä käyttäjäkokemusten perusteella. Palkittu työ on aiheeltaan alalle merkityksellinen ja työelämää uudistava, sillä sosiaalialalla mobiilipelien käyttö on toistaiseksi hyvin vähäistä. Kehitetyllä pelillä on myös potentiaalia myyntituotteeksi.

Ammattikorkeakoulututkinto -sarjassa palkittiin sosionomit (AMK) Anniina Norola ja Janika Taipalus. He selvittivät työssään, mitkä tekijät lasten mielestä tukevat ja mitkä taas heikentävät heidän hyvinvointiaan vuorohoidossa. Työn mukaan lapsille tärkeitä asioita päiväkodissa olivat leikki ja kaverit, päiväkodin aikuisten läsnäolo, omaehtoinen toiminta ja kodin merkitys. Vuorohoidon erityispiirteen, yöhoidon, rooli näyttäytyi myös vahvana lasten kokemusmaailmassa. Näiden teemojen sisältä nousivat sekä hyvinvointia tukevat että heikentävät tekijät. 

Opinnäytetyö on erittäin ajankohtainen ja merkittävä, koska tutkimusta vuorohoidosta lapsen kokemana on vähän ja vuorohoidon tarve on lisääntymässä vanhempien epätyypillisten työaikojen yleistyessä.

Lisätietoja:
Eija-Mari Heikkilä,  suunnittelija, 0400 686 471, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö
Kimmo Jokinen, professori, 040 8053 125, kimmo.j.jokinen@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto

Takaisin