jamk.fi
3.3.2014

Kevään yhteishaku: JAMKissa yli 1200 opiskelupaikkaa

Yhteishaku käynnistyi tänään maanantaina 3.3. ja jatkuu 1.4. asti. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on haettavana on yli 1200 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla niin nuorille kuin aikuisille.

Kevään 2014 haussa JAMKissa on tarjolla 22 nuorten eli päiväopiskeluna suoritettavaa ja kolme aikuisopiskeluna suoritettavaa ammattikorkeakoulututkintoa. Aikuisopiskelun joustava yhdistelmä lähi- ja etäopiskelua mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Aikuisille tarjolla on myös 11 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK).

Opiskelupaikkoja on tuleville agrologeille, insinööreille, musiikkipedagogeille, tradenomeille, restonomeille ja sosiaali- ja terveysalan osaajille. Rakennustekniikan insinöörikoulutus jatkuu vuoden tauon jälkeen JAMKissa 20 aloituspaikan turvin. Koulutuksella vastataan rakennusalan osaajien kasvavaan tarpeeseen Keski-Suomessa.

Restonomikoulutuksessa JAMK tarjoaa ainoana Suomessa mahdollisuuden erikoistua kestävään gastronomiaan. Opiskelijat perehtyvät opinnoissa ruokakulttuuriin ja ruokatuotannon eri vaiheisiin sekä oppivat luomaan innovatiivisia palveluita ruoan, hyvinvoinnin ja elämyksellisyyden ympärille. Uutta on myös mahdollisuus kouluttautua musiikkiteatterin ammattilaiseksi musiikin koulutusohjelmassa. Koulutuksessa yhdistyvät musiikin, näyttämöilmaisun ja tanssin opinnot.

YAMK-tutkinnoissa korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat kehittää erityisosaamista vaativiin asiantuntijatehtäviin ja hakea uutta suuntaa uralleen. Nimensä mukaisesti kyseessä on ylempi korkeakoulututkinto, joka vastaa yliopiston maisteritutkintoa. Suuri osa aikuisista opiskelijoista kouluttautuu työnsä ohessa. Opiskelu kestää noin kaksi vuotta.

Yrittäjyys korostuu kaikissa JAMKin koulutuksissa. Alasta riippumatta tutkintoihin kuuluu yrittäjyysopintojakso ja opiskelijoille tarjotaan erilaisia väyliä yrittäjyyteen jo opintojen aikana. Opiskelijoita kannustetaan esimerkiksi osuuskuntatoimintaan ja tuetaan omien yritysten perustamisessa.

JAMK on menestynyt viime vuosien yhteishauissa. Jyväskylän vetovoima opiskelukaupunkina on hyvä ja JAMKin koulutusta arvostetaan. Opiskelijakyselyn mukaan yli 89% suosittelee Jyväskylän ammattikorkeakoulua opiskelupaikkana.

Kevään yhteishaun opiskelijavalinnat tehdään kesä-heinäkuussa. Valittujen opinnot alkavat syksyllä 2014. Tietoa hakemisesta ja JAMKin koulutustarjonnasta: www.jamk.fi/tutkinnot.

Lisätietoja:
Sanna Tyrväinen-Korhonen, opiskelijavalintakoordinaattori,  040 542 1371 (nuoret)
Tanja Myry, opiskelijavalintakoordinaattori, 040 542 3469 (aikuiset ja YAMK)
hakutoimisto@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Takaisin