jamk.fi
13.5.2014

Kansainvälistä opiskelijavaihtoa kehitetään EU-maiden yhteistyönä

Viiden EU-maan SOULBUS-projektissa, Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market, kehitetään monikulttuurisuusosaamista kansainvälistä opiskelijavaihtoa vauhdittamaan.

Suomen, Hollannin, Kroatian, Slovenian ja Viron korkeakoulujen opettajat ja harjoittelupaikkojen ohjaajat kuvaavat ja jakavat kansallisia monikulttuurisen ohjaamisen käytäntöjä. Tämän lisäksi he tunnistavat hyviä tapoja ohjata ulkomaalaistaustaista opiskelijaa harjoittelun aikana.

Projektissa rakennetaan virtuaalinen Multicultural Coaching -ohjelma, jota harjoittelun ohjaajat ja opettajat voivat jatkossa hyödyntää. Päätavoitteena on vahvistaa sosiaalista pääomaa korkeakoulujen ja työelämän välillä sekä rakentaa keskinäistä luottamusta ja edistää vuorovaikutusta.

– Yhteistyön tuloksena opettajien ja työelämäohjaajien monikulttuurisuusosaaminen vahvistuu, eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatu paranee ja systemaattinen yhteistyö työelämän ja korkeakoulujen välillä tiivistyy. Tämä puolestaan lisää harjoittelupaikkojen tarjontaa ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille, yliopettaja Hanna Hopia JAMKista kertoo.

Kiinnostus ulkomailla opiskeluun on jatkuvassa kasvussa. Hollannissa ja Suomessa kansainvälinen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelijavaihto on jo yleistä. Ohjauksen tueksi tarvitaan kuitenkin työvälineitä. Monissa EU-maissa vaihtotoiminta on vielä vähäistä ja yhteiset käytännöt kehittymättömiä. Esimerkiksi Kroatialla, Slovenialla ja Virolla on suuri tarve kehittää harjoittelun ohjaajien ja opettajien monikulttuurisuusosaamista.

SOULBUS-projekti on Life Long Learning-ohjelmasta rahoitettava EU-hanke. Projekti toteutuu vuosina 2013–2015. JAMKin hyvinvointiyksikkö toimii projektin koordinaattorina.

Lisätietoja:
Petri Jussila, projektipäällikkö, 040 542 0685, Hanna Hopia, yliopettaja, 0400 989 446,  Sanna Sihvonen, yliopettaja, 040 7274085, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö

Takaisin